Partners

NOC*NSF

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Ons doel is te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.  NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams. Naar website >>

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Naar website >>

 

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Praktijkgericht onderzoek heeft zich mede kunnen versterken in de beroepspraktijk door middel van het RAAK-programma. Bedrijven of instellingen krijgen met RAAK de ruimte om samen met een hogeschool concrete (innovatie-)vragen op te pakken en te beantwoorden. Netwerken van ondernemers en professionals leiden tot de ontwikkeling, circulatie en toepassing van nieuwe kennis door het bedrijfsleven, de publieke sector en hogescholen. Naar website >>

 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (voorheen Technologiestichting STW)

NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten binnen de pijler Presteren. Deze pijler is gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties (aandachtsgebieden: adaptatie en herstel; motorisch leren; weerstand; monitoring en feedback). De missie is het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Naar website >>

 

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

NWO Sociale en Geesteswetenschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten binnen de pijler Meedoen. Deze pijler is gericht op sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving (aandachtsgebieden: participeren in sport; sport, cultuur en identiteit; maatschappelijke betekenis van sport). Het domein financiert en stimuleert onderzoek op het brede gebied van de sociale en geesteswetenschappen. Naar website >>

 

ZonMw

ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten binnen de pijler Vitaal. Deze pijler is gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen (aandachtgebieden: stimuleren van sportieve/actieve leefstijl; preventie  en curatie van sportgerelateerde gezondheidsproblemen; sport en bewegen als therapie). ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Naar website >>