De bruikbaarheid van E-Exercise

 

Veenhof_universiteiten_metfotoFysiotherapie, bestaande uit voorlichting, oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in het verbeteren van het functioneren en verminderen van pijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Gezien het grote aantal patiënten met artrose is hierbij behoefte aan goedkope interventies. Gebruik van technologie lijkt daar een potentiële oplossing voor.

Tijdens de eerste fase van het project is, in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts, de interventie e-Exercise ontwikkeld. Binnen e-Exercise worden 5 fysiotherapiebehandelingen en een web-applicatie geïntegreerd aangeboden.

Na een pilot-fase is e-Exercise in een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial onderzocht op (kosten-)effectiviteit (n=208) met een follow-up van 12 maanden. Het onderzoek toonde aan dat er geen significante verschillen waren tussen de groepen, maar dat beide groepen (in vergelijkbare mate) vooruit gingen qua fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, self-efficacy en kwaliteit van leven.

De kosten van de interventie e-Exercise waren significant lager dan die van reguliere fysiotherapie, wat te verklaren is door het behandelgemiddelde dat bij e-Exercise op 5 sessies lag en bij reguliere fysiotherapie op 12. Vanuit maatschappelijk en gezondheidszorgperspectief waren er geen significante verschillen in kosten-effectiviteit.

Patiënten hebben gemiddeld 10 van de 12 modules gevolgd en gaven aan dat e-Exercise stimuleerde om thuis actief te worden. Het gebruik van e-Exercise door fysiotherapeuten na afloop van de trial viel tegen en behoeft nog aandacht. Zo gaven fysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan een platform dat inzetbaar is voor meerdere doelgroepen, maar ook aan business modellen die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken.
Tijdens bijeenkomsten met de valorisatiegroep is er sinds het begin van het project nagedacht over de implementatie van e-Exercise. In het najaar van 2017 wordt e-Exercise ingebouwd in de HWO-Afsprakenapp.

Projectleider: prof. dr. C. Veenhof (UMC Utrecht)

Hoofdaanvrager: prof. dr. D.H. Bakker (Tilburg University, NIVEL) †

Mede-aanvrager: dr. D. Bossen (AMC Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam)

Promovendus: drs. C.J.J. Kloek (Tilburg University, NIVEL)

Beoogde einddatum van dit project is 1 juli 2017.

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties

Producten

Linken

Overig

Bekijk de nieuwsbrief van 15 maart 2018
Bekijk de nieuwsbrief van 25 oktober 2017
Bekijk de nieuwsbrief van 26 februari 2016
Bekijk de nieuwsbrief van 9 oktober 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 10 augustus 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 2 juli 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 18 mei 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 15 april 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 17 maart 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 2 maart 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 28 januari 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 15 januari 2015
Bekijk de nieuwsbrief van 18 december 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 2 december 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 18 november 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 3 november 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 16 oktober 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 3 oktober 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 18 september 2014
Bekijk de nieuwsbrief van 5 september 2014

CONSORTIUMPARTNERS:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren