Verbinding zorg, sport & bewegen


Wagemakers_universiteiten_metfoto
Het gezondheidsbeleid van de overheid richt zich op het versterken van zorg, sport & bewegen in de buurt. Het doel is ‘ontzorgen’ door gezondheidsproblemen aan te pakken in de eigen omgeving. Hiertoe worden ‘buurtsportcoaches’ aangesteld. Een deel van hen krijgt als taak om de verbinding tussen zorg, sport & bewegen vorm te geven. Dit onderzoek richt zich op deze buurtsportcoaches. De inzet van de buurtsportcoach op zorg is nieuw en behoeft evaluatie onderzoek. De resultaten laten zien of buurtbewoners gaan en blijven bewegen in de eigen buurt en gezondheidswinst boeken, of beleidspretenties van de overheid gerealiseerd worden op lokaal niveau en wat het gepercipieerde maatschappelijk rendement hiervan is. Het onderzoek heeft twee trajecten met elk een hoofdvraag:

1) Wat is het effect van de inzet van de buurtsportcoaches?

2) Wat is het effect van de leefstijlinterventies?

Traject 1 richt zich op de intermediaire doelgroep (ROSsen, GGD’en, Sportservice) en de uitvoerende doelgroep (buurtsportcoaches, professionals uit de zorg en sport, gemeenten). Het gaat om het verbinden tussen zorg, sport & bewegen met als resultaat leefstijlinterventies voor buurtbewoners. Traject 2 richt zich op de uiteindelijke doelgroep. Dit zijn volwassen (18+) buurtbewoners en deelnemers die deelnemen aan een leefstijlinterventie. De focus ligt op monitoring van de leefstijlinterventies, de bereikte doelgroepen en de effecten op deelnemers.
Het onderzoek vindt plaats in 10 wijken (case studies) in 7 gemeenten. In beide trajecten wordt een combinatie van actieonderzoek en procesevaluatie uitgevoerd. In traject 2 worden daarnaast metingen gedaan bij deelnemers aan leefstijlinterventies.

Projectleider: dr.ir. A. Wagemakers (Wageningen universiteit)

Mede-aanvrager: dr. G.R.M. Molleman (UMC Radboud)

Beoogde einddatum van dit project is 1 juni 2018

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties

 • 2017 Leenaars K, Velden-Bollemaat, EC van der, Smit E, Wagemakers A, Molleman, GRM, Koelen, MA. The operational context of care sport connectors in the Netherlands. Health Promotion International 2017
 • 2016 Leenaars KEF, Smit E, Wagemakers A, Molleman GRM, Koelen MA. The role of the Care Sport Connector in the Netherlands. Health Promotion International Advance Access published December 23. doi: 10.1093/heapro/daw097.
 • 2016 Leenaars KEF, Florisson AME, Smit E, Wagemakers A, Molleman GRM, Koelen MA. The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions. BMC Public Health 2016;16:1001. DOI 10.1186/s12889-016-3665-x
 • 2015 Smit E, Leenaars KEF, Wagemakers A, Molleman GRM, Koelen MA, Velden K. Study protocol Care Sport Connectors. BMC Public Health 2015;15:510.
 • 2015 Leenaars KEF, Smit E, Wagemakers A, Molleman GRM, Koelen, MA. Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and sport sector in order to promote physical activity: a systematic literature review. Preventive Medicine 2015;18:460-478. doi: 10.1016/j.ypmed.2015.10.010.

Producten:

 • Proefschrift Karijn Leenaars, The Care Sport Connector in the Netherlands
 • 2017 Leenaars KEF, Smit E, Molleman G, Wagemakers A. De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen. Factsheet.
 • 2016 Smit E, Leenaars KEF, Wagemakers MAE, Molleman GRM. Beweeg- en sportstimulering door professionals in de wijk. Rapportage van de resultaten van een Delphi studie. Radboudumc en Wageningen Universiteit.

Other research output

 • 2017 Preller L, Smit E, Leenaars K, Wagemakers A, Molleman G. The Care Sport Connector in The Netherlands. Presentation. Expert meeting on cross-cutting approaches to health promotion in health care. Zurich, 12-13 june 2017, WHO Europe and HEPA.
 • 2017 Smit E, Leenaars K, Wagemakers A, Molleman G, Koelen M. Verbinding zorg, sport & bewegen. Presentatie slotbijeenkomst project ‘Verbinding zorg, sport en bewegen’. Akoesticum, 1 juni 2017, Ede.
 • 2017 Fransen GAJ, Riet A vd, Ham LTJ vd, Wagemakers MAE, Molleman GRM. Gezondheidsmakelaars verbeteren het Gezondheidsbevorderend Systeem van hun wijk of gemeente. Symposium. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 12-13 april 2017, De Rijtuigen Loods, Amersfoort.
 • 2017 Smit E, Leenaars KEF, Wagemakers MAE, Molleman GRM, Velden Jvd. Invloed van wervingsstrategieën op de bereikte doelgroep van de buurtsportcoach. Symposium. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 12-13 april 2017, De Rijtuigen Loods, Amersfoort.
 • 2016 Smit E, Leenaars K, Wagemakers A. Molleman G, Velden K. Invloed van wervingstrategieën op de bereikte doelgroep van de buurtsportcoach. Dag van het Sportonderzoek. Hanzehogeschool Groningen. Groningen, 10 november 2016. Abstract Book DSO 2016, p. 153
 • 2016 Leenaars K, Smit E Wagemakers A, Molleman G, Koelen M. De impact van de buurtsportcoach in het verbinden van zorg, sport en bewegen. Dag van het Sportonderzoek. Hanzehogeschool Groningen. Groningen, 10 november. Abstract Book DSO 2016, p. 152.
 • 2016 Leenaars KEF, AME Florisson AME, Smit E, Wagemakers A, Molleman GRM, Koelen MA. Professionals’ perceptions towards the role of the Care Sport Connector and the connection between the primary care and the PA sector in the Netherlands. 12th Annual meeting and 7th Conference of HEPA Europe. 28-29 September 2016. WalkingTheWalk, Belfast, Ireland, p. 31.
 • 2016 Smit E, Leenaars K, Wagemakers A, Molleman G, Koelen M, Velden K van der. Hoe realiseer je een verbinding tussen de zorg-, sport- en beweegsector? Workshop. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 6-7 april 2016, De Doelen Rotterdam.
 • 2015 Smit E, Dineen TE, Leenaars KEF, Molleman GRM, Wagemakers MAE. Participants’ views and experiences on facilitators on programs to enhance and maintain physical activity. 11th Annual meeting and 6th Conference of HEPA Europe. 7-9 October 2015. Istanbul, Turkey.
 • 2015 Meinardi L. Welke aanpak werkt en wat leveren de beweegactiviteiten op? Buurtsportcoaches verbinden sport, welzijn en gezondheidszorg. Interview. Pre Post. Preventie in de zorg, april 2015; 5: 12-13.
 • 2015 Leenaars KEF, Tijhuis K, Wagemakers MAE, Smit E, Molleman GRM, Koelen MA. Het in kaart brengen van gemeentelijke capaciteit voor publieke gezondheid in Nederland. Workshop. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 8-9 april 2015, De Doelen Rotterdam.
 • 2014 Leenaars K, Smit E, Wagemakers A. The role of the Care Sport Connector in connecting primary care, sport and physical activity: a qualitative study. Presentation. 10th Annual meeting and 5th Conference of HEPA Europe. August 27-29 2014. University of Zurich, Switzerland, p. 36.
 • 2014 Smit E, Leenaars K, Wagemakers A, Molleman G, Van der Velden K. A theoretical framework to connect health care and physical activity; opportunities for the Care Sport Connector. 10th Annual meeting and 5th Conference of HEPA Europe. August 27-29 2014. University of Zurich, Switzerland, p. 50.
 • 2014 Smit E, Leenaars KEF, Wagemakers MAE, Molleman GRM, Velden J. Een theoretisch kader voor de verbinding van zorg, sport en bewegen; mogelijkheden voor de buurtsportcoach. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 10-11 april 2014, De Doelen Rotterdam, TSG 2014;11(3)
 • 2014 Leenaars K, Huisman A, Wagemakers A, Smit E, Molleman G, Koelen MA. Randvoorwaarden voor de inzet en ondersteuning van de buurtsportcoach in landelijk en gemeentelijk beleid: een beleidsanalyse. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 10-11 april 2014, De Doelen Rotterdam, TSG 2014;11(3
 • 2013 Molleman G, Wagemakers A, Smit E, Leenaars K, Preller L, Bloten H, Olthof S, Koelen M, Velden J van der. Connecting care, sport and physical activity. Study design to evaluate the effect of the role of neighborhood sport coaches. Tafisa World Congress 23-27 October 2013, Enschede, The Netherlands.
 • 2013 Wagemakers A, Molleman G, Leenaars K, Smit E, Preller L, Bloten H, Olthof S, Velden, J van der, Koelen M. Evaluation design to study the role of neighbourhood sport coaches in connecting primary care, sport and physical activity. HEPA conference: 21-24 October 2013, Helsinki, Finland.

CONSORTIUMPARTNERS:

 Wagemakers

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren