Haalbaarheid en effectiviteit van financiele prikkels ter bevordering van lichamelijke activiteit


vdGoor_universiteiten_metfoto
Dit project onderzoekt hoe mensen met diabetes en hartvaatziekten gestimuleerd kunnen worden om gezonder te gaan leven. In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners patiënten eerst bij meer bewegen en gezonder eten. Vervolgens moeten patiënten dit gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Gemeenten hebben daarvoor divers aanbod. Er wordt specifiek onderzocht of een bepaalde financiële prikkel patiënten helpt om de GLI af te maken en zelfstandig het nieuwe gedrag ook vol te houden. Eerst wordt bij deze patiëntengroep met vragenlijsten nagegaan welke financiële prikkels zij kiezen in bepaalde situaties, een zgn. Discrete Choice Experiment. De resultaten van deze ‘keuzes op papier’ bepalen de vorm en hoogte van de vergoedingen in het praktijkexperiment. Het praktijkexperiment wordt uitgevoerd bij Zorggroep Syntein, regio Land van Cuijk. Drie groepen GLI deelnemers worden met elkaar vergeleken: 2 interventiegroepen die elk een ander type prikkel ontvangen en een vergelijkingsgroep die niets ontvangt. Tijdens en na de GLI wordt gemeten hoe het gaat met patiënten uit de drie groepen en welke groep de beste resultaten laat zien (% dat blijft bewegen, fitter en gezonder is). Wanneer de interventie effectief blijkt te zijn, is er een interventie ontwikkeld (GLI met vergoeding) die zorggroepen, zorgverzekeraars, GGD-en en gemeenten gezamenlijk kunnen inzetten om gezonder gedrag bij chronisch zieken te stimuleren.

Projectleider: prof.dr. L.A.M van de Goor

Mede-aanvrager: dr.ir. J.A. Schuit

Beoogde einddatum van dit project is 1 april 2018.

Uitgelicht

Artikelen


CONSORTIUMPARTNERS:

 vdGoor

 

Bewa