Schoolzones


Pierik_universiteiten_metfoto

Sporten en bewegen is leuk. En gezond! Hoe de leefomgeving eruit moet zien voor een goede en gezonde ontwikkeling is onvoldoende bekend. Interventies in de fysieke inrichting bieden een kansrijke aanpak, maar zijn nog nauwelijks onderzocht. Uit eerder onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde is voor sporten en spelen in de openbare ruimte.

De centrale vraag in dit onderzoek was: Leidt verbetering van de verkeersveiligheid tot meer sportief bewegen. Binnen het onderzoek werd bij 5 basisscholen een veilige schoolzone aangelegd. Deze scholen zijn vergeleken met scholen waar géén veranderingen worden doorgevoerd. De verkeersveiligheid rondom de scholen was verbeterd na de aanpassingen, wat ook het primaire doel is van schoolzones. Ook bleek dat kinderen op hun route naar school de drukke wegen met veel autoverkeer vermijden. Er werd geen effect gevonden van een veilige schoolomgeving op de lichamelijke activiteit van kinderen. Het gebrek aan effect kan deels worden verklaard door de relatief hoge mate van lichamelijke activiteit voorafgaand aan de aanleg van de schoolzone.

Een belangrijk doel van het project was het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar concrete handvatten. Gemeenten en scholen gaven aan behoefte te hebben aan informatie over hoe voor de praktijk van bijvoorbeeld scholen en gemeenten. Dit is gedaan in de vorm van een stappenplan voor het realiseren en in stand houden van een beweegvriendelijke schoolomgeving, die door het Kenniscentrum Sport en de projectpartners wordt verspreid.

Projectleider: dr. F.H. Pierik (TNO)

Hoofdaanvrager: dr. E.A.L.M. Verhagen (VUmc)

Mede-aanvrager (dr. J. Maas (VUmc)

Dit project is inmiddels afgerond, einddatum van dit project was 1 januari 2017.

Uitgelicht:

Aangekondigd:

  • Een wetenschappelijk artikel over de invloed van de perceptie van de verkeersveiligheid op het beweeggedrag van kinderen (volgt)
  • Een wetenschappelijk artikel over de proces factoren die van invloed zijn op een succesvolle implementatie van een schoolzone (volgt)
  • Een academisch proefschrift (volgt)

Artikelen:

Publicaties:

Producten:

Linken:

Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief November 2015
Nieuwsbrief Juni 2015

CONSORTIUMPARTNERS:

 

Pierik

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren