Statusmonitoring bij topsporters


Truijens_universiteiten_metfoto
(Top)prestaties in de sport zijn het resultaat van vele uren training. Hoewel er in de loop der jaren vele boeken en artikelen over training en de effectiviteit van verschillende trainingsmethoden zijn geschreven, is er tot op heden vanuit wetenschappelijk oogpunt slechts weinig bekend over de precieze wijze waarop training tot prestatieverbeteringen leidt. In dit onderzoek zal aan de hand van een systeemtheoretisch model op basis van de vermogensbalans bestudeerd worden hoe een sporter reageert op training en herstel.

In dit project wordt een sensor ontwikkeld die hartfrequentie, bewegingssnelheid en bewegingsfrequentie real time, synchroon en betrouwbaar kan meten met minimale impact op de sporter. De sensor kan gebruikt worden om eenvoudige en praktisch toepasbare testen uit te voeren waarmee inzicht kan worden verkregen in de status van de sporter. De sensor meet wat er precies gebeurt tijdens de training en tijdens het herstel na een training en zal op een duidelijke manier de informatie terugkoppelen aan de trainer en de sporter. Met de sensor zal een groep van twintig topzwemmers gevolgd worden gedurende één Olympische cyclus. Hierbij zal veel informatie verzameld worden over het trainingsproces, zodat meer inzicht verkregen wordt in de reactie van een sporter op training en rust. Dit zal bijdragen aan de uiteindelijke optimalisatie van het trainingsprogramma en betere prestaties.

Projectleider: dr. M. Truijens (VU)

Mede-aanvragers: prof.dr.ir. A.C. Brombacher (TU/e), dr. R. Vullings (TU/e)

Uitgelicht:

Artikelen:

CONSORTIUMPARTNERS:

Bewaren

Bewaren