Beet-ing your competitors; dietary nitrate to enhance sports performance


L.B.Verdijk_universiteiten_metfoto
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor nitraat (bekend als de werkzame component van rode bietensap) als voedingsmiddel om sportprestaties te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat extra nitraatinname in de dagen voorafgaand aan een fysieke inspanning ervoor zorgt dat de spierdoorbloeding wordt gestimuleerd en de efficiëntie waarmee spieren met hun energie omgaan wordt verhoogd. Dit kan in specifieke situaties daadwerkelijk resulteren in een verbeterde sportprestatie. Het is echter nog grotendeels onduidelijk bij welke specifieke sporten de prestatie bevorderd kan worden door extra inname van nitraat. Ook is nog niet goed onderzocht wat de beste dosering, timing, en nitraatbron is om de juiste effecten te verkrijgen. Bovendien is er op dit moment nagenoeg geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om nitraat te gebruiken ter bevordering van de prestaties bij (professionele) topsporters. Binnen het huidige project zal dan ook verder onderzoek worden verricht naar de rol van nitraat als prestatiebevorderend middel.

Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van sportspecifieke richtlijnen voor nitraatsuppletie om sportprestaties bij topsporters te verbeteren. Binnen de Universiteit Maastricht zal het optimale protocol voor nitraatsuppletie, bij verschillende inspanningsmodaliteiten, en in combinatie met andere (sport)voedingsmiddelen, worden onderzocht. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal de vertaalslag plaats vinden naar de topsportpraktijk door bij een groot aantal topsporters uit verschillende disciplines het effect van nitraat als prestatiebevorderend middel te onderzoeken. De opgedane kennis zal middels een gedegen valorisatietraject worden gecommuniceerd voor optimale benutting van de onderzoeksresultaten in de Nederlandse topsportsector.

Projectleider: dr. L.B. Verdijk (Universiteit Maastricht)

Mede-aanvrager: J. Hermans (HAN)

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties

CONSORTIUMPARTNERS:

L.B.Verdijk

Bewaren

Bewaren