Optimalisatie van voortstuwing door en over water


P.J.Beek_universiteiten_metfoto
Bij zwemmen en roeien komt de voortbeweging tot stand door af te zetten tegen water. Hierdoor komt niet alleen de zwemmer of boot maar ook het water in beweging. Bij een efficiënte afzet worden de wrijvingsverliezen aan het water zo klein mogelijk gehouden, zodat een zo groot mogelijk deel van het geleverde vermogen ten goede komt aan de voortbeweging van zwemmer of boot. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan omdat zowel de ideale bewegingsuitvoering als de vermogensverliezen aan het water onbekend zijn. Dat is jammer, want op het hoogste niveau van presteren wordt het verschil tussen winnen en verliezen vooral bepaald door de kwaliteit van de bewegingsuitvoering. Het voorgestelde project stelt zich ten doel zwemmers en roeiers te helpen hun bewegingstechniek te optimaliseren door nieuwe meetsystemen en vormen van feedback te ontwikkelen voor de verbetering en verfijning van de zwem- en roeibeweging. Met deze systemen kan worden nagegaan hoe de bewegingsuitvoering moet worden aangepast om zo efficiënt mogelijk door of over het water te bewegen en welke feedback hierbij kan helpen. De feedback heeft zowel betrekking op aspecten van de bewegingsuitvoering zelf als op de door de beweging veroorzaakte waterstromen. Nagegaan wordt of de nieuwe vormen van feedback en de bijbehorende systemen inderdaad meerwaarde hebben ten opzichte van standaard trainingen.

Projectleider: prof.dr. P.J. Beek (VU)

Mede-aanvragers: prof.dr. H.J.H. Clercx (TU/e), dr. A.J. van Soest (VU), prof.dr.ir. J. Westerweel (TU Delft)

Uitgelicht:

Artikelen:

Linken:

CONSORTIUMPARTNERS:

P.J.Beek