Langjarig sportonderzoek loont

Cathy van Beek en Bas van de Goor

Natuurlijk werd er op de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Sport gesproken over de resultaten van de 25 projecten. Maar meer nog dan dat, werd er in grote lijnen teruggeblikt en vooruitgekeken.

De middag startte met een openingswoord van stuurgroepvoorzitters Cathy van Beek en Bas van de Goor. Beide op sportschoenen, om te illustreren dat bewegen belangrijk is en blijft. En om dat kracht bij te zetten werd de afspraak gemaakt dat iedereen die op het podium kwam of vertrok een staande ovatie kreeg. Dat alles om te voorkomen dat de toeschouwers te lang op hun billen bleven zitten.

Minder zitten of meer bewegen?Mai Chin A Paw
Over dat ‘zitten’ had onderzoekster Mai Chin A Paw in haar presentatie nog wel het een en ander te vertellen. Want is zitten inderdaad het nieuwe roken? Haar onderzoek, dat gefinancierd wordt vanuit het TOP-programma van ZonMw, zet daar grote vraagtekens bij. Ze onderzocht de uitkomsten en data van diverse onderzoeken onder kinderen en daaruit kon ze niet concluderen dat veel zitten, leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Aan de andere kant pakt veel bewegen wel positief uit. Haar advies: wees voorzichtig met uitspraken over de negatieve effecten van zitten en richt je voorlopig vooral op meer bewegen. En uiteraard op meer en vooral gedegen onderzoek naar de risico’s van zitten.

Bas van de Goor op het podiumErvaringsverhalen
Dat onderzoek belangrijk is, bleek ook uit de interviews die Bas van de Goor hield met zwemcoach Sander Ganzevles en voormalig judoka Anicka van Emden. Zij konden uit eigen ervaring vertellen hoe belangrijk het is om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek toe te passen in de topsport. Sander Ganzevles vertelde over zijn onderzoek naar de mogelijkheden om bij zwemmers van dag tot dag hun prestaties te volgen. Daartoe is een sensor ontwikkeld die ook onder water werkt en alles in kaart brengt wat een coach van een zwemmer wil weten.
Anicka kan het natuurlijk niet bewijzen, maar de speciale bril die zij gebruikte om het tijdsverschil tussen Rio en Nederland te overbruggen, had volgens haar wel degelijk effect. Ze won in Rio een bronzen medaille. Lees hier meer

Jaap de Graaf stelt vraag in publiekWensen voor de toekomst
Het was vooral in het gesprek dat Jaap de Graaf met de zaal hield, dat duidelijk werd dat het Onderzoeksprogramma Sport in een enorme behoefte heeft voorzien. De Graaf was voorzitter van de pijlercommissie Vitaal en is sinds vorig jaar ook voorzitter van het nieuwe onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Met name de nauwe relaties die gelegd zijn tussen onderzoek, praktijk en onderwijs werd door mensen uit de zaal zeer gewaardeerd. Dat was tegelijkertijd voor velen een wens voor de toekomst van het nieuwe programma: nog meer en nog beter werken vanuit de behoefte in de praktijk, met nauwe verbanden tussen alle betrokkenen uit wetenschap, onderwijs en beleid. Lees hier meer

cover digitale publicatieMet elkaar
Iedereen die meer wil weten over de resultaten van het onderzoeksprogramma kan terecht bij het digitale magazine ‘5 Jaar Sportonderzoek’ dat op het eind van de slotbijeenkomst kort werd toegelicht door communicatieadviseur Cecilia Ljunggren. In haar afsluitende woorden benadrukte voorzitter Cathy van Beek nog eens dat zij met veel genoegen terugkijkt op het onderzoeksprogramma. ‘Van tevoren dacht ik: we gaan mooie projecten uitvoeren, maar als ik nu terugkijk, zie ik dat er veel meer is gebeurd. We hebben een onderzoeksinfrastructuur opgebouwd voor sportonderzoek waar we de komende jaren verder in moeten investeren. Door met elkaar in beweging te blijven komen we verder.’