Gedegen onderzoek moet uitsluitsel geven

Man op roei fitness apparaat

Meer bewegen is eigenlijk altijd wel goed. Maar het lijkt erop dat bewegen ook helpt om de klachten van patiënten met Parkinson te verminderen. Helemaal zeker weten doen we dat echter niet. Daarom voert het Radboud Universitair Medisch Centrum een dubbelblind gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek uit dat daar duidelijkheid over moet geven.

In het onderzoek zijn 130 Parkinsonpatiënten via loting ingedeeld in twee groepen. Beide groepen krijgen een ander beweegprogramma. Zowel de deelnemers als de medewerkers die de deelnemers onderzoeken, weten niet wie welk programma volgt. ‘De deelnemers mogen tegen de onderzoekers die de testen afnemen niet vertellen wat ze hebben gedaan en ook wij mogen aan de buitenwereld niet veel vertellen’, zegt arts-onderzoeker Nicolien van der Kolk.

Geheimzinnig
Het klinkt wellicht een beetje geheimzinnig, maar dat heeft een goede reden. Ons verwachtingspatroon wordt in de hersenen via de stof dopamine geregeld. Deze stof ontbreekt bij mensen die de ziekte van Parkinson hebben. Van der Kolk: ‘Als door kennis over de twee programma’s bij deelnemers een verwachting wordt gewekt die niet voor beide groepen hetzelfde is, kan dat de resultaten beïnvloeden.’

Gedegen onderzoek
Van der Kolk: ‘Er zijn uit eerder onderzoek aanwijzingen dat als Parkinsonpatiënten meer gaan bewegen, ze beter gaan lopen en hun balans verbetert. Bewegen zou zelfs positief kunnen uitpakken op cognitieve vaardigheden. Allemaal zaken die het dagelijks leven van patiënten aanzienlijk beïnvloeden. Maar methodologisch valt er wel wat aan te merken op deze onderzoeken. Vandaar onze gedegen aanpak.’

Bewegen en blijven bewegen
Meer bewegen en vooral meer blijven bewegen blijkt echter voor veel mensen een groot probleem te zijn. Volgens Van der Kolk zou echt hard wetenschappelijk bewijs een belangrijke motivatiebron voor patiënten kunnen zijn. ‘Bovendien’, zegt ze ‘kijken we in ons onderzoek ook naar het nut van innovatieve technologie zoals apps en coaching op afstand om mensen te kunnen motiveren.’

Hersenscans
Inmiddels zijn de onderzoekers ook gestart met een extra project waarbij ze MRI’s maken van hersenen van deelnemers uit beide groepen. Zo hopen ze aan te kunnen tonen dat het beweegprogramma ook effect heeft op structuren in de hersenen.

Aandacht voor resultaten
Het risico dat de onderzoeksresultaten straks ergens op een plank blijven liggen, schat Van der Kolk nihil in. ‘De Parkinsonwereld is heel goed georganiseerd. Je hebt ParkinsonNet, ParkinsonTV, Parkinsonblogs en ook een hele sterke patiëntenvereniging. Je kunt ervan uitgaan dat onze resultaten straks brede aandacht krijgen.’

Bekijk ook het project Bewegen met Parkinson: de Park-in-Shape