Een gunstig sportklimaat voor kwetsbare jongeren


Verkooijen_universiteiten_metfoto
Dit onderzoek richt zich op het effect van sportdeelname op het toekomstperspectief van jongeren in de jeugdzorg. Met behulp van een casecontrol design wordt onderzocht of deelname aan sport positief uitwerkt voor deze doelgroep en zo ja, welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Mechanismen die onderzocht worden berusten op een mogelijke verbetering in zelf-regulatieve vaardigheden onder deze jongeren en een verhoogd “sence of coherence”. Daarnaast richt het onderzoek zich op de (sociale) context waarin de sportdeelname plaats vindt en daarmee op de factoren die een mogelijk positief effect bevorderen. De buurtsportcoach speelt een centrale rol in het onderzoek als schakel tussen jeugdhulpverlening en lokale sportclubs. De kennis die wordt verzameld is bedoeld om jeugdzorgorganisaties en sportclubs te helpen een gunstig sportklimaat voor kwetsbare jongeren te scheppen.

Projectleider: dr. K.T. Verkooijen (WUR)

Mede-aanvrager: dhr N. Hermens Msc (WUR)

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties:

Producten

Linken

Nieuwsbrieven

CONSORTIUMPARTNERS:Consortiapartners

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren