Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat


Steenbergen_universiteiten_metfoto
Kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen hebben moeite met het leren van alledaagse taken. Participatie aan sport en de samenleving is voor deze groep kinderen daarom niet vanzelfsprekend. Dit project beoogt door training en coaching op maat de (sport)participatie te faciliteren. Het richt zich daarbij op Cerebrale Parese (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD). Dit zijn de twee meest voorkomende motorische ontwikkelingsstoornissen met een gezamenlijke prevalentie van zo’n 7%. De centrale vraag in het project is hoe, toegesneden op de individuele mogelijkheden van deze kinderen, motorische vaardigheden het best kunnen worden aangeleerd, en hoe dit via training en coaching op maat in de praktijk kan worden toegepast. Het project is opgebouwd uit drie complementaire onderdelen; twee onderzoekslijnen (Work Packages – WP) en een zogenoemd Valorisatie- en OntwikkelLab (VOL). In WP1wordt vanuit recente wetenschappelijk inzichten de effectiviteit van impliciet en expliciet leren getoetst voor de sporten voetbal en boccia. WP2 richt zich op de omgevingsvariabelen van het sportende kind, en onderzoekt de deskundigheid en bevordering daarvan onder trainer/coaches (en bewegingsonderwijzers). WP 1 en WP 2 zijn samenhangende onderdelen, doorlopend worden ervaringen en uitkomsten met elkaar verbonden en teruggekoppeld aan de praktijk. Het terugkoppelen aan de praktijk en valoriseren van de kennis die in WP 1 en WP 2 wordt opgedaan vindt plaats vanuit het vanaf de start in te richten VOL.

Het onderzoek leidt onder andere tot een handboek voor training en coaching van de doelgroep, een cursus voor de (potentiële) gebruikers en tot richtlijnen voor beleid bij sportverenigingen, -bonden, en – opleidingen.

Projectleider: prof. dr. B. Steenbergen (RU)

Mede-aanvrager: dr. G.J. van der Kamp (VU)

Projectwebsite: www.meedoenmetsport.nl

Uitgelicht:

Artikelen:

Rapportage:

Nieuwsbrieven:

 

CONSORTIUMPARTNERS:

Steenbergen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren