Smart moves!

Regelmatig bewegen heeft niet alleen een gunstig effect op de lichamelijke en mentale gezondheid , het kan mogelijk ook de leerprestaties verbeteren. Er is echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor welke typen beweging, welke duur en intensiteit optimaal zijn voor leerprestaties. Ook is nog onbekend hoe een dergelijk beweegprogramma eruit zou moeten zien zodat het in het Nederlandse schoolsysteem kan worden ingebed.

De voorlopig belangrijkste conclusies van het SMART MOVES! consortium rondom deze vragen:

  • Basisschoolleerkrachten en directies geven aan dat haalbare beweegactiviteiten bestaan uit kant en klare, korte beweegtussendoortjes in de klas.
  • Kinderen zijn enthousiast over extra bewegen op school. Zij hebben verschillende ideeën over hoe je dit kunt vormgeven in de klas, tijdens de gym en de pauzes.
  • Kinderen hebben een betere aandacht in de klas wanneer zij op een schooldag twee keer bewegen dan wanneer zij één keer bewegen of de hele ochtend stilzitten;
  • Verschillende soorten beweegactiviteiten met lichte intensiteit hebben geen effect heeft op cognitieve functies zoals informatieverwerking of aandacht;
  • Matig tot zwaar intensief bewegen gedurende 10, 20 of 30 minuten heeft een klein effect op de mate waarin leerlingen irrelevante informatie kunnen onderdrukken (inhibitie).
  • Uit literatuuronderzoek blijkt dat het bewijs voor lange termijn effecten van bewegen op cognitie en leerprestaties nog niet overtuigend is. Wel kan geconcludeerd worden dat extra bewegen niet ten koste gaat van de prestaties.

Resultaten van ons interventie-onderzoek naar dagelijkse beweegbreaks in de klas, dagelijks gymles in het VMBO en jonglerend rekenen worden in 2018 bekend.

Projectleider: dr. A.S. Singh (VUmc)

Mede-aanvragers: prof. dr. J. Jolles (VU), dr. J. Ravensbergen (HvA), dr. R.H.M. de Groot (OU), dr. D. Collard (Mulier Instituut, dr. J. de Jong Weissman (Windesheim)

Uitgelicht:

Artikelen:

Persberichten:

Meer nieuwsberichten vanuit SMART MOVES! op de website.

Publicaties:

Producten:

Nieuwsbrieven

CONSORTIUMPARTNERS:

Singh

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren