Naar een optimale inzet van sportvoorzieningen ter stimulatie van sportdeelname


vanderPoel_universiteiten_metfoto

Van de overheidsmiddelen besteed aan sport komt 90 procent van gemeenten, die van hun budget 85-90 procent besteden aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. In geld uitgedrukt zijn sportvoorzieningen verreweg het belangrijkste instrument dat wordt ingezet om de sportdeelname te verhogen. Maar als het gaat om onderzoek naar sportdeelname gaat de meeste aandacht uit naar de ‘vraagkant’, naar de achtergronden en de motieven van sporters en niet-sporters, en nauwelijks naar de ‘aanbodskant’. Dit project is gericht op het verzamelen van data en ontwikkelen van kennis over sportaccommodaties, teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan een effectiever en doelmatiger sportaccommodatiebeleid, gericht op vergroting van de sportdeelname.

De wetenschappelijke resultaten verschijnen in internationale tijdschriften en worden in 2018 gebundeld in twee proefschriften. In termen van ontsluiting van de kennis voor het relevante beleidsveld is de publicatie Sportaccommodaties in Nederland (Van der Poel, Wezenberg-Hoenderkamp en Hoekman, 2016) van belang. Deze publicatie geeft voor het eerst een compleet overzicht van de (reguliere) sportaccommodaties in Nederland, inclusief spreiding, dichtheden en afstanden. Verder bevat deze publicatie verdiepende hoofdstukken over zaalsport-, tennis- en voetbalaccommodaties en diverse beleidsmatige hoofdstukken (onder meer over duurzaamheid, beweegvriendelijke omgeving, toegankelijkheid en exploitatie).

De belangrijkste uitkomst van het project is paradoxaal. Om te sporten zijn goede voorzieningen onmisbaar. Maar in Nederland hebben we die voorzieningen nu zo goed geregeld, dat gebrek aan motivatie en culturele en financiële belemmeringen bepalender zijn geworden voor niet-deelname dan afstand.

Projectleider: dr. H. van der Poel (Mulier Instituut)

Mede-aanvragers: dr.ir. D.F. Ettema (UU), drs. R.H. Hoekman (Mulier Instituut)

Beoogde einddatum van dit project is meidio mei 2018.

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties:

CONSORTIUMPARTNERS:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren