De betekenis van sport voor het leven van chronisch zieken

 

T.A. Abma_universiteiten_metfoto

Chronisch ziek-zijn betekent vaak een inbreuk op iemands leven en identiteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat sport/bewegen goed is tijdens herstel, maar niet voor alle patiënten heeft sport een positieve betekenis en ook voor sportliefhebbers kunnen mogelijkheden en betekenis veranderen na ziekte. Medische adviezen die voorbij gaan aan de betekenis van sport voor patiënten zijn weinig effectief. Dit voorstel betreft een onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling/verfijning van sport- en beweeginterventies voor chronisch zieken.

Centraal staan de verschillende typen sport-ziekte levensverhalen (“narratieven”) van patiënten met diabetes, depressie, borstkanker en HIV/AIDS en de interactie met betekenissen in de (sportieve) begeleiding door (para)medici. Dit wordt aangevuld met vragenlijsten onder patiënten en etnografisch onderzoek bij bestaande interventieprogramma’s of andere sportieve groepsactiviteiten. Deze sociaalwetenschappelijke benadering van de betekenis van sport in de medische context is complementair aan bestaand medisch onderzoek. Het betreft een samenwerking tussen de afdeling Metamedica van het VUmc en het Mulier Instituut, waardoor er in het onderzoeksteam reeds veel ervaring is met onderzoek in respectievelijk de zorg en de sport. Samen met een sterk maatschappelijk consortium dat bij alle fasen van het onderzoek betrokken is, beoogt deze studie bekendheid te geven aan de verschillende verhalen van patiënten en bij te dragen aan de competentie van (para)medici in de sportieve begeleiding van chronisch zieken om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Projectwebsite: www.stzverhalen.nl

Projectleider: prof.dr. T.A. Abma (VUmc)

Mede-aanvrager: dr. A. Elling-Machartzki (Mulier Instituut)

Uitgelicht:

Artikelen:

Producten

CONSORTIUMPARTNERS:

T.A. Abma

Bewaren

Bewaren

Bewaren