Nieuwsbrief Sport Nr. 4

Bewegen tussen thuis en school Schoolzones
Rond steeds meer (basis)scholen worden schoolzones aangelegd om de veiligheid van schoolgaande kinderen te verbeteren. De vraag is of deze veilige zones kinderen ook stimuleren om meer te bewegen.

Lichte mannen testTrainen voor sprinten en duurvermogen
Sporters als schaatsers, wielrenners en roeiers moeten beschikken over een goed uithoudingsvermogen, maar moeten ook kunnen sprinten. Hoe train je zowel sprint- als duurvermogen zonder dat dat ten koste gaat van elkaar? Wetenschappers zoeken het uit.

Bewegen als therapie; de ervaringen Bewegen als therapie
Veel chronisch zieken krijgen het advies om meer te gaan bewegen. Maar wat vinden zij daarvan? En wat betekent sport voor hen? Onderzoekers van het VUmc en het Mulier Instituut tekenen de verhalen op van patiënten en zorgverleners.

Hamstringblessures daadwerkelijk voorkomen
Nordic curlWie het voetballen een beetje volgt, ziet geregeld een speler met een hamstringblessure strompelend het veld verlaten. Met de juiste oefeningen valt zo’n blessure vaak te voorkomen. Maar waarom worden die oefeningen, zeker in het amateurvoetbal, dan zo weinig aangeboden door trainers?


Dag van het Sportonderzoek
Dag van het sportonderzoek
Het onderzoeksprogramma Sport sluit dit jaar aan op de dag van het sportonderzoek. Het thema is Make it count. De dag wordt georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen en vindt dit jaar plaats op 10 november in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen. Tot 15 juli 2016 kunnen nog abstracts ingediend worden.


Nationale Kennisagenda Sport en BewegenNationale Kennisagenda Sport en Bewegen
De komende jaren kan in het onderzoek naar sport en bewegen het verschil gemaakt worden. De basis van dat onderzoek is de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, die met een veldraadpleging tot stand is gekomen. Onderzoek dat zich richt op bewegen op maat, voor iedereen, in elke leeftijdsfase, wordt binnen de Nationale Wetenschapsagenda-route Sport en Bewegen verder verdiept. Trekkers van deze route zijn ZonMw en NWO.


Kwetsbare jongeren en sport
Kwetsbare jongeren en sport
Tussen maart 2014 en maart 2016 hebben de onderzoekers van het project Jeugd, Zorg en Sport 274 kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar vragenlijsten laten invullen. Uit analyse van de resultaten blijkt onder meer dat jongeren die sporten buiten georganiseerde sport minder hyperactiviteit vertonen en dat jongeren die sporten over het algemeen positiever zijn over hun vaardigheden. Zie voor nadere informatie het uitgebreide verslag over de vragenlijsten.

DataData-driven research on Sports & Healthy Living
Halverwege mei is een nieuwe call gepubliceerd met als doel om onderzoekers uit Nederland en de Braziliaanse staat São Paulo te laten samenwerken in gezamenlijke projecten op het gebied van data-gedreven onderzoek op het gebied van sport en gezond leven.


Sportinnovator Netwerkevent
Sportinnovator Netwerkbijeenkomst
Wie brengt de sportinnovatie in Nederland op een hoger niveau, zorgt voor meer medailles en krijgt meer mensen in beweging? Op het netwerkevent bleek dat het Topteam Sport veel stappen heeft gezet. Zo is de Sport Data Valley geïntroduceerd, de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen in ontvangst genomen en bleek dat de koppeling van nanotechnologie met de behoeften uit de sport grote kansen biedt.

Sportgericht themanummerSportgericht: themanummer over Onderzoeksprogramma Sport
In het onlangs verschenen themanummer van Sportgericht over het onderzoeksprogramma Sport wordt de voortgang en tussentijdse resultaten van het programma en de projecten die binnen de pijlers Presteren, Meedoen en Vitaal van start zijn gegaan belicht.


GMeisje in badpakezond Leven: goed voor je hart!
Tot 17 mei 2016 konden projectideeën voor consortia die innovatieve ideeën ontwikkelen om een gezonde leefstijl lang vol te houden worden ingediend. In totaal ontving ZonMw en de Hartstichting 29 projectideeën waarvan 28 aangeven dat hun idee over meer bewegen gaat.

———————————————————————————————————————————–

Agenda

2 juli 2016: Congres: Lessen uit de topsport. Ervaringen uit wetenschap en praktijk, VU, Amsterdam

7 oktober 2016: Masterclass Lid van de Club

10 november 2016: Dag van het Sportonderzoek, Hanzehogeschool Groningen

 

Colofon