Bewegen kinderen meer door veilige schoolzones?

Bewegen in veilige schoolzones

Onderzoek van TNO heeft in het verleden laten zien dat kinderen meer bewogen in wijken met een betere verkeersveiligheid. Dit leidde tot de aanname dat veilige schoolzones aanleiding kunnen geven tot meer spelen, sporten of op andere manieren bewegen. Met nieuw onderzoek willen TNO en het VUmc uitzoeken of dat inderdaad klopt.

Mede vanwege de toegenomen verkeersdrukte brengen en halen veel ouders hun kinderen naar en van school – vaak met de auto. Maar daardoor wordt het rond de school niet veiliger. Veel gemeenten leggen daarom schoolzones aan: gebieden waar extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Daarbij maken de scholen afspraken met ouders om de drukte in goede banen te leiden.

Frank Pierik (projectleider) en Dirk Dessing (junior-onderzoeker) onderzoeken voor en na het aanleggen van een schoolzone of kinderen meer gaan bewegen. Dessing: ‘We willen bijvoorbeeld weten of kinderen vaker lopend of met de fiets naar school gaan, of dat ze de schoolzone gebruiken als speelterrein.’ Daartoe krijgen de kinderen uit groep 6 en 7 van elf scholen een week lang een elastische band om hun middel met een GPS-systeem en een beweegmeter. Pierik:’ Het mooie is dat we zo niet alleen kunnen zien of en wanneer kinderen veel bewegen, maar ook waar ze dat doen.’ Naast de elf scholen (met name in Noord-Holland) waar een schoolzone wordt aangelegd, worden de metingen tegelijkertijd ook verricht bij een vergelijkbare school waar geen schoolzone komt. Zo kunnen eventuele invloeden van buitenaf in de berekeningen worden gecorrigeerd.

De resultaten van de nulmeting, voordat de schoolzones werden aangelegd, zijn inmiddels bekend. Opvallend is volgens Dessing dat kinderen die lopend naar school gaan nauwelijks omlopen. 70% van hun route komt overeen met de kortste route. ‘Wel mijden ze zoveel mogelijk drukke hoofdwegen en zoeken ze oversteekplaatsen die beveiligd zijn met stoplichten.’ Of de schoolzones daar verandering in aanbrengen is nog niet bekend. De resultaten van die metingen moeten nog worden verwerkt.

Het VUmc werkt in dit project nauw samen met allerlei organisaties als TNO, de gemeente Amsterdam, Royal HaskoningDHV, GGD Amsterdam, Jantje Beton, kcSport, de Haagse Hogeschool, Stadsregio Amsterdam, en het kennisplatform CROW. Pierik: ‘We willen een stappenplan voor het aanleggen van een schoolzone ontwikkelen en dan is het belangrijk samen te werken met organisaties die daarbij betrokken zijn. Daarom organiseerden we een expertmeeting en komen er verschillende workshops. En we willen zorgen dat onze kennis straks voor iedereen beschikbaar is. Dan moet ons stappenplan vindbaar zijn op die plekken waar deze organisaties hun informatie vandaan halen.’