‘Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander’

Poster Versterk je enkel app

Ongeveer 15 procent van alle sportletsels is aan de enkel. Acuut lateraal enkelletsel is dan ook, na de knieblessure, de meest voorkomende sportblessure. En is het eenmaal gebeurt dan verhoogt dat de kans op herhalingen. Dat kun je meestal wel voorkomen door acht weken lang, drie maal per week balanstraining te volgen.

Dat is een forse inspanning, vindt ook Evert Verhagen van het VUmc. ‘Je ziet dan ook dat lang niet iedereen dat volhoudt. Wil het programma effectief zijn dan moet je er tenminste 75% van uitvoeren.’ Therapietrouw is dus belangrijk. En lastig. Normaal gesproken krijgen mensen met zo’n enkelletsel van de fysiotherapeut een folder mee met uitleg van het oefenprogramma. Maar is er ook een app, waarin filmpjes de oefeningen verduidelijken.

Verhagen onderzocht of de app leidde tot een betere therapietrouw dan de folder. Dat bleek niet zo te zijn. Zowel bij de app als bij de folder volgde een ongeveer even grote groep driekwart van het programma. Net genoeg om effect te hebben dus. Uit interviews met de patiënten bleek ook dat ieder zo zijn eigen voorkeur heeft voor app of folder. Vandaar dat Verhagen concludeert dat de app een mooie aanvulling is op het bestaande materiaal, maar er geen vervanging voor is: ‘Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander’.

Wel opvallend was dat gedurende de acht weken van het onderzoek in de appgroep minder nieuwe letsels waren dan in de foldergroep. ‘Dat zou kunnen betekenen dat mensen de oefeningen beter uitvoeren dankzij de uitgebreidere uitleg die die een app mogelijk is’, zegt Verhagen. Onderzocht is of ook na een jaar tijd nog steeds geldt dat de appgroep minder herletsels heeft dan de andere groep. De uitslag daarvan komt binnenkort.

Jeffrey Jansen van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg is blij met de app. ‘We hebben er dan ook veel aan gedaan om ‘m onder fysiotherapeuten bekend te maken’, vertelt hij. Via overlegorganen en met een info-pakket met folders aan alle fysiotherapeuten is gewezen op de mogelijkheden ervan. Ook via sportclubs en het (para) medische circuit is er bekendheid aan gegeven. Zo is via alle consortiumpartners een poster verspreid die bijvoorbeeld in allerlei sportkantines hangt. Verhagen vertelt dat veel consortiumpartners er ook voor zorgen dat de informatie terechtkomt in bijvoorbeeld richtlijnen en onderwijs. Blijft over de groep ongeorganiseerde sporters die met een enkelblessure niet naar de fysiotherapeut gaan. Daarom wordt er onder andere samengewerkt met Veiligheid.nl. Jansen: ‘We hopen dat die sporters de app via internet vinden.’

Meer informatie: