Sportinnovator: 13 centra, 43 projecten en 58 ideeën zijn ingediend

sportinnovator

13 centra, 43 projecten en 58 ideeën zijn ingediend bij ZonMw tijdens de eerste call van Sportinnovator. Doel van Sportinnovator is om het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten en daarbij nadrukkelijk naast de wetenschap en de sport ook het bedrijfsleven en overheden betrekken.

 

Sportinnovator ideeën

58 concepten zijn ingediend in de prijsvraag Sportinnovator ideeën. In deze ronde krijgen maximaal tien indieners de kans om in maximaal zes maanden tijd hun concept voor een product of dienst te ontwikkelen tot een werkend prototype. Het merendeel van de ideeën heeft betrekking op breedtesport en sportparticipatie. Er is een brede spreiding op soorten sport. Van atletiek tot hockey en van boksen tot zaalvoetbal. In de komende periode worden de ideeën beoordeeld door referenten. Uiteindelijk kiest een jury de winnaars. Dat wordt medio december bekend gemaakt.

Sportinnovatie ontwikkelen en vermarkten

In de ronde voor projecten zijn 43 subsidieaanvragen ingediend om in een sectoroverschrijdende samenwerking een sportinnovatie te ontwikkelen en vermarkten. Het grootste deel van de ingediende projecten richt zich op breedtesport, sportparticipatie en topsport. In de beoordeling wordt ook gekeken of een innovatie een maatschappelijke meerwaarde kan opleveren. De thema’s die het meest zijn genoemd zijn in dit kader gezondheidsbevordering gevolgd door welzijn en zorg. Ook deze projecten worden beoordeeld door referenten. De aanvragers van de beste projecten krijgen medio december de gelegenheid om hun project aan het topteam te pitchen.

Sportinnovator keurmerk

13 aanvragen zijn door bestaande en op te richten centra ingediend om in aanmerking te komen voor het Sportinnovator keurmerk. Een centrum met dat keurmerk is een ontmoetingsplaats waar sport, bedrijfsleven, onderzoek en overheid structureel innovaties ontwikkeld met impact in de sport, maatschappelijke meerwaarde en economisch rendement. Na de beoordeling door referenten worden de beste aanvragen bezocht door een visitatiecommissie. Medio december mogen de meest kansrijke indieners pitchen aan het topteam.

Topteam blij

Het Topteam Sport is blij met de oogst. “We beseffen dat organisaties kort tijd hebben gehad om een aanvraag in te dienen. Dat we zoveel aanvragen hebben binnengekregen vind ik een prestatie”, aldus topteamvoorzitter Harry van Dorenmalen.

Meer informatie: www.sportinnovator.nl