In beweging door de Sportimpuls

Sportimpuls

Dankzij de eerste ronde van de Sportimpuls zijn bijna 200.000 mensen in beweging gekomen. 14 procent is doorgestroomd naar regulier sport- en beweegaanbod. Dit staat in de rapportage over de resultaten van de Sportimpuls 2012.

Minister Schippers van VWS heeft de rapportage op 17 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport beschrijft de resultaten van de 172 projecten die eind 2014 zijn afgerond. De resultaten laten zien dat er in de eerste ronde van de Sportimpuls nieuw sportaanbod is gerealiseerd en nieuwe doelgroepen zijn bereikt. De jeugd was hierbij de grootste doelgroep. Gemiddeld is 14% van de deelnemers doorgestroomd naar structureel aanbod. Hogere doorstroom wordt vaker gerapporteerd bij projecten met 100-500 deelnemers, bleek uit de cijfers. Bemoedigend is dat bij 10% van de projecten het doorstroom percentage heel hoog was, maar liefst 95%. De werving verliep bij alle projecten voornamelijk via samenwerkingspartners. Er is goed samengewerkt tussen sport- en beweegaanbieders met meerdere lokale partners.

Conclusie

De projecten van 2012 hebben goed bijgedragen aan de hoofddoelstellingen van het ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ programma wat betreft vernieuwend aanbod en samenwerking met partijen buiten de sport. Een nuancering op de interpretatie van de cijfers is wel op z’n plaats, want de resultaten in het rapport zijn gebaseerd op zelfrapportages van projectleiders en in het eerste jaar van de Sportimpuls was de vraagstellingen niet altijd volkomen eenduidig. Programmasecretaris Annemieke Bekkers: ‘We hebben een hoop geleerd tijdens de eerste ronde. Deze leerpunten zijn meegenomen in latere subsidierondes en hebben geleid tot verbeteringen. Zo zijn aanpassingen gedaan aan de procedure, is de ondersteuning verbeterd en is de Menukaart Sportimpuls aangepast. Hier worden nu de vruchten van geplukt, het aantal aanvragen is verminderd en de kwaliteit van de aanvragen is gestegen. Dat is een goed voorteken voor de opbrengst van de subsidierondes die nog lopen.’ Momenteel lopen nog zo’n 326 projecten binnen de Sportimpuls.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Download:

Meer informatie