1e ronde Sportblessurepreventie

sportblessure

De eerste subsidieronde van het ZonMw-programma Sportblessurepreventie heeft 25 aanvragen opgeleverd. Binnen consortia die hebben ingediend, doen zowel sportorganisaties als kennisinstellingen, bedrijven en zorgaanbieders mee.

Het meest is ingediend op preventie van enkel- en knieblessures met name bij hardlopen, veldvoetbal en volleybal. Ook richten meerdere aanvragen zich op preventie van blessures in algemene zin. Bij alle aanvragen worden interventies (door)ontwikkeld en bij de meeste aanvragen is het voornemen om al binnen de projectperiode de uitkomsten landelijk te implementeren.

De insteek van het programma is om met sport en wetenschap gezamenlijk in te zetten op de (door)ontwikkeling en implementatie van interventies. Doel hiervan is het verlagen van het aantal nieuwe sportblessures, het verminderen van de (sport)uitval ten gevolg van blessures en het vergroten van het positieve saldo tussen baten en kosten van sport en bewegen.

Wat gebeurd de komende weken?
Nu de eerste subsidieronde is gesloten start het beoordelingstraject. Na een controle op ontvankelijkheid worden de subsidieaanvragen beoordeeld op relevantie voor het programma Sportblessurepreventie en op kwaliteit van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt beoordeeld door drie onafhankelijke referenten die op basis van hun expertise subsidieaanvragen krijgen toebedeeld. Vervolgens formuleert de commissie Vitaal van het Onderzoeksprogramma Sport op basis van de beoordelingen een advies aan het bestuur van ZonMw over welke subsidieaanvragen toegekend kunnen worden. Begin februari 2016 ontvangen de aanvragers de besluitbrief van ZonMw. Uiterlijk 4 april 2016 starten de projecten.

Meer informatie