Vroeg beginnen met nadenken over implementatie!

Vitaalartikel

Veel mensen met artrose aan heup of knie krijgen intensieve begeleiding van een fysiotherapeut. Nadeel: de kosten kunnen soms door een groot aantal noodzakelijke behandelsessies fors oplopen.

Een andere mogelijkheid is het volgen van het online beweegprogramma ‘Artrose in Beweging’. Nadeel: de helft van de deelnemers haakt halverwege af. Het programma e-Exercise biedt een combinatie: een beperkt aantal contacten met een fysiotherapeut én online ondersteuning om patiënten beter te laten bewegen.

E-Exercise is ontwikkeld samen met fysiotherapeuten en patiënten. Na een pilot staat het programma inmiddels online. Onderzoek onder 200 patiënten moet de kosteneffectiviteit van E-Exercise aantonen. Naast een projectgroep waarin vooral wetenschapsinstituten zijn vertegenwoordigd, denkt vrijwel vanaf de start van het project een valorisatiewerkgroep na over de mogelijkheden om – bij gebleken succes – e-Exercise goed te implementeren. In deze valorisatiegroep zitten allerlei organisaties die straks een bijdrage kunnen leveren aan die implementatie; van zorgverzekeraars tot patiënten en bijvoorbeeld een online fysiotherapiebedrijf.

Volgens hoogleraar fysiotherapiewetenschap Cindy Veenhof werkt dit heel goed. ‘We hebben met allerlei stakeholders aan de hand van interactieve opdrachten implementatiescenario’s bedacht die we nu uitwerken. Bijvoorbeeld over wie straks eigenaar van e-Exercise wordt en hoe het programma gefinancierd moet worden. Echter, nog altijd bestaat de kans dat de resultaten van e-Exercise tegenvallen. Dat maakt het weleens lastig alle betrokkenen gemotiveerd te houden, ook al doen we er van alles aan om iedereen goed op de hoogte te houden. Komen ze niet op de bijeenkomsten, dan gaan wij ze soms zelf opzoeken. Als de onderzoeksuitkomsten goed zijn, kunnen we na het onderzoek snel gaan implementeren. Mijn ervaring is dat het veel te laat is om pas na een onderzoek te gaan nadenken over implementatie.’

Meer informatie over het beweegprogramma vindt u op www.e-exercise.nl