Valorisatie vergt kennis, kunde en tijd!

Sporten met motorische beperking

In het project van prof. dr. Bert Steenbergen lopen drie trajecten parallel. In een basaal fundamenteel onderzoek keek een promovendus naar manieren om kinderen met een aangeboren motorische beperking te leren sporten.

Conclusie: impliciet leren lijkt beter te werken dan expliciet leren. Steenbergen: ‘Het beperkte werkgeheugen van deze kinderen moet je niet teveel belasten. Expliciet uitleggen dat je bij een bal slaan door je knieën moet buigen, is lastig. Speel je een bal laag aan, dan zakt iemand vanzelf door de knieën. Dat is impliciet leren. En dat werkt goed.’

Het tweede onderzoek bekeek de praktijk. Wat bleek? Sportinstructeurs gebruiken toch vooral expliciet leren. Daar is nog een wereld te winnen. In een valorisatie- en ontwikkellab werken 21 stakeholders samen om de praktijk handvatten te bieden om meer gebruik te maken van impliciet leren. Steenbergen: ‘We begonnen met een kick-off-bijeenkomst en daarna volgden nog andere samenkomsten. We hebben niet voortdurend die 21 partners om de tafel. Dat is niet nodig.’

Steenbergen benadrukt dat zo’n valorisatietraject veel kennis, kunde en tijd vergt. ‘Wij hebben er speciaal iemand voor aangesteld en dat werpt zijn vruchten af. Eén van de resultaten is dat we met HBO-opleidingen een handboek ontwikkelen, waarin wordt uitgelegd hoe je impliciet leren kunt gebruiken. Want dergelijke tools ontbreken nog.’