Implementatie? Een zee van kansen!

Hoogleraar Han Anema

Hoogleraar Han Anema

Waarom worden effectieve innovatie niet per definitie een succes in de praktijk? Margot Fleuren ontwikkelde een diagnose-instrument om inzicht te verkrijgen in de belemmerende en bevorderende factoren van het gebruik van een innovatie. Aan de hand van haar model gingen de workshopdeelnemers aan de slag om de implementatiekansen van hun projectresultaten te vergroten. Zij werden daarbij begeleid door Han Anema, hoogleraar bij de VU en implementatiefellow bij ZonMw.

In vier groepen werden, aan de hand van een gekozen project, de belemmerende factoren vastgesteld en oplossingen hiervoor bedacht. Ook bogen de deelnemers zich over hoe zij de vastgestelde bevorderende factoren optimaal kunnen benutten. Bij het project De kracht van kracht, bijvoorbeeld, is de belemmerende factor op organisatieniveau. Binnen het project wordt een effectief beweegprogramma voor jongeren met overgewicht ontwikkeld dat op grote schaal toepasbaar is. De docenten ervaren echter een hoge werkdruk en zien het krachttrainingsprogramma als een extra activiteit. Om het toch geïmplementeerd te krijgen wordt als strategie gekozen om in te zetten op opname ervan in het reguliere lesprogramma. Een andere groep stelde bij hun gekozen project over de introductie van en nieuwe trainingsmethode vast, dat de potentiële gebruikers graag vasthouden aan bekende methoden. Om de nieuwe trainingsmethode aan de man te brengen kiezen zij voor het breed inzetten op draagvlak creëren en combinatie met een educatief, motiverende strategie.

Pitches
Maar eerst gaf workshopvoorzitter Jaap de Graaf vrijbaan voor drie inspirerende pitches van projectleiders – één per pijler. Zo gaf Arne Nieuwenhuys onder andere aan dat het belangrijk is om de partners in een vroeg stadium te betrekken en hun belangen vast te stellen en daarbij te zoeken naar een win-win-situatie. In het project van Bert Steenbergen is ook eerst gezorgd voor draagvlak bij de partners. Daarna is een ontwikkellab in het leven geroepen dat zich bezig houdt met valorisatie. Kernelement hierbij is co-creatie. Ook Inge Vriend benadrukt in haar pitch hoe belangrijk het is om goed samen te werken met de partners en deze ook in te zetten als implementatiekanaal, want die hebben vaak een direct contact met de doelgroep van de onderzoeksresultaten.

Meer informatie