Leidt bewegen echt tot betere schoolprestaties?

Bewegen en schoolprestaties

Bewegen en schoolprestaties

SMART MOVES! Beweegprogramma voor slimmere schoolkinderen

Binnen het project ‘SMART MOVES!’ ontwikkelen projectleider Amika Singh, postdoc Emi Saliasi en promovenda Vera van den Berg een op wetenschappelijke bewijzen gestoeld beweegprogramma om schoolprestaties te verbeteren.

In een eerste experiment lieten de onderzoekers 185 basisschoolleerlingen 12 minuten bewegen. Van te voren en meteen na afloop van dit beweegmoment moesten ze een aantal cognitieve testen doen. ‘We wilden zo meten of er een verschil in effect is tussen aerobe beweging, coördinatieoefeningen en krachtoefeningen,’ vertelt Emi Saliasi. ‘In die gegevens zagen we echter geen effect van het bewegen op de prestaties.’
Saliasi heeft hier wel een verklaring voor. ‘Aan de registraties van de hartslagmeters zagen we dat de kinderen laag-intensief bewogen hadden, terwijl uit eerdere studies bekend is dat er minimaal een matig-intensieve beweging nodig is.’ In een tweede studie met 100 kinderen, waarin de vraag naar de optimale duur van een beweegmoment centraal stond, is de bewegingsintensiteit verhoogd. ‘Die gegevens gaan we nu analyseren.’

In september start een langetermijnstudie, waarbij leerlingen van het Stanislas college in Rijswijk een jaar lang elke dag beginnen met 60 minuten bewegen en halverwege de dag 30 minuten bewegend leren. ‘We kijken dan of we hiermee de schoolprestaties kunnen verbeteren. Tijdens een observatiestudie hebben we bovendien de alertheid van de kinderen gedurende de dag gemeten, om te bepalen wat het optimale moment van de dag is om te bewegen. Daarnaast gaan we leerkrachten, directies en leerlingen bevragen over hun wensen voor een beweegprogramma. Wat is haalbaar om in de schoolpraktijk in te voeren, en hoe blijven de leerlingen gemotiveerd om intensief mee te doen? We zoeken naar een haalbaar en effectief programma, dat niet te ingewikkeld is.’

Project uitgevoerd door het VUMC Amsterdam