Wetenschap loont! Oproep voor TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen en nodigt daarvoor een ieder uit een proefschrift en/of wetenschappelijk artikel aan te leveren. Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit 2014, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit 2014. De prijzen worden uitgereikt tijdens het VSG-congres op 26 en 27 november 2015 en zijn vrij te besteden.

De VSG nodigt u uit een inzending te doen voor de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde. Wetenschappelijke proefschriften en wetenschappelijke tijdschriftartikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde en die voldoen aan de inclusiecriteria, kunt u vóór 1 juni 2015 in tienvoud (hard-copy) versturen naar:

Comments are closed.