Themaredactie geeft vorm aan magazine AGORA.

Afgelopen maand is een themanummer over Sport verschenen van het magazine AGORA. AGORA is een populair wetenschappelijk (Nederlands – Vlaams) magazine dat zich bezig houdt met actuele sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

Drie sportonderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht, Departement Sociale Geografie en Planologie, Marijke Jansen, Nynke Burgers en Ineke Deelen hebben samen met Jorn Koelemaij de themaredactie gevormd en bijgedragen aan de totstandkoming van dit themanummer Sport. Hierin wordt de veronderstelde ‘kracht van sport’ in Nederland anno 2015 vanuit sociaal-ruimtelijk perspectief kritisch belicht. Sport wordt gezien als belangrijk maatschappelijk middel om de volksgezondheid te verbeteren en om sociale ontwikkeling te stimuleren. Maar is sport wel voor iedereen en op elke locatie toegankelijk? En wat is de invloed van de ruimtelijke omgeving op sport- en beweeggedrag? Auteurs vanuit verschillende disciplines als de Sociale Geografie, Gezondheids- en Bewegingswetenschappen, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Sociologie in Nederland en Vlaanderen hebben met hun artikelen bijgedragen aan het nummer.

De themaredactie heeft zelf ook een aantal artikelen geschreven. Dick Ettema, projectleider van de drie sportonderzoeken, heeft daarnaast een artikel geschreven over ‘Nieuwe uitdagingen voor de sportgeografie’. Een voorproefje van het themanummer is te vinden op de website van AGORA: AGORA Magazine Sport

Marijke, Nynke en Ineke zijn PhD-kandidaten op de volgende projecten:

Comments are closed.