Diversiteit aan ervaringen met bewegen en sport na diagnose borstkanker

Sport in tijden van ziekte

Bewegen en sport kan voor veel patiënten die ooit de diagnose borstkanker hebben gehad op verschillende manieren belangrijk zijn in het proces van herstel, dan wel acceptatie. Die betekenis kan zowel meer medisch-fysiek (bijvoorbeeld conditioneel) zijn, als meer psychosociaal (bijvoorbeeld in de vorm van afleiding, plezier, sociaal contact en zingeving).

Online studie
Dit blijkt uit de kwantitatieve online studie over borstkanker die door het Mulier Instituut binnen het project ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is uitgevoerd. Sport in Tijden van Ziekte gaat over de (veranderde) betekenissen van sport en bewegen voor mensen met vier verschillende chronische aandoeningen. 104 vrouwen die borstkanker hebben (gehad) vulden een uitgebreide online vragenlijst in. Eerder verschenen al rapportages over hiv en diabetes.

Verliesaspecten
Uit de rapportage blijkt verder dat een deel van de vrouwen die borstkanker heeft (gehad) bepaalde verliesaspecten ervaart: ze voelen zich belemmerd om te bewegen en te sporten door de gevolgen van de behandeling, ze vinden het eng en/of ze voelen zich soms schuldig dat ze niet zo sportief zijn.

Aandacht
In de begeleiding van vrouwen na de diagnose borstkanker zou vooral meer aandacht moeten zijn voor de groep vrouwen voor wie sport en bewegen niet vanzelfsprekend is (onder andere ouderen, mensen met een lage sociaal economische status en migranten) en voor vrouwen met een relatief slechte ervaren gezondheid. Vooral ook vrouwen die verliesaspecten ervaren, zouden baat kunnen hebben bij langduriger persoonlijke begeleiding bij het (weer) oppakken van bewegen en sport. Daarbij dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor het ervaren van angst -, verlies- en/of schuldgevoelens, maar ook aan plezierbeleving en ervaren fysieke vaardigheden in bewegen/sporten ‘op maat’.

Deelstudies
In de kwalitatieve deelstudies die momenteel binnen ‘Sport in Tijden van Ziekte’ worden uitgevoerd gaat het Mulier Instituut specifieker in op verschillende persoonlijke verhalen over de (veranderde) betekenis van bewegen en sport in het leven van vrouwen die borstkanker hebben (gehad) en over ervaringen in de begeleiding bij het (weer) oppakken van bewegen en sport na de diagnose borstkanker.
(Bron: Mulier Instituut)

Meer informatie:

Comments are closed.