Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer

Het ministerie van VWS stelt jaarlijks één miljoen euro beschikbaar voor sportinnovatie. In een brief aan de Tweede Kamer zette minister Schippers op 23 oktober uiteen hoe zij dat geld wil verdelen. Een nationaal instituut voor sportwetenschap en innovatie komt er niet, maar de minister streeft wel naar kennisbundeling. InnoSportNL raakt haar centrale rol kwijt en de kans is groot dat die organisatie verder gaat als onderdeel van NOC*NSF. De sportinnovatie-agenda wordt in de toekomst samengesteld door een zogenaamd Topteam. En NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) gaat fuseren met Stichting Onbeperkt Sportief. De nieuwe organisatie zal een centrale rol krijgen als kennisplatform.

Meer informatie:

Lees het hele artikel op Sport Knowhow XL

Lees de kamerbrief over kennis- en innovatieagenda sport

 

Comments are closed.