e-Exercise: bewegen met artrose

In dit project hebben Cindy Veenhof (UMCU en Hogeschool Utrecht) en promovendus Corelien Kloek (Universiteit van Tilburg en NIVEL) in samenwerking met artrosepatiënten en fysiotherapeuten de interventie e-Exercise ontwikkeld. De interventie e-Exercise bestaat uit 5 reguliere behandelingen fysiotherapie aangevuld met online ondersteuning. In een grootschalig onderzoek is de effectiviteit van e-Exercise vervolgens vergeleken met de effectiviteit van reguliere fysiotherapie.

Net zo effectief én goedkoper
Het onderzoek heeft laten zien dat e-Exercise net als reguliere fysiotherapie effectief is. Deelnemers in de interventiegroep en in de controlegroep gingen beiden vooruit wat betreft fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, zelf redzaamheid en kwaliteit van leven. Omdat in de interventiegroep een gedeelte van de ondersteuning aan patiënten online werd geboden, kon e-Exercise goedkoper worden aangeboden dan reguliere fysiotherapie. Fysiotherapie is echter slechts een klein onderdeel van de totale kosten van gezondheidszorg voor artrosepatiënten (denk aan medicijnen en aanpassingen in huis). De besparing op fysiotherapie maakt nauwelijks verschil als er wordt gekeken naar het gehele kostenplaatje. Beiden groepen slaagden er helaas niet in om artrosepatiënten meer aan het bewegen te krijgen.

Vervolgonderzoek én implementatie
Inmiddels heeft de projectgroep vervolgsubsidies verworven om de interventie ook geschikt te maken voor patiënten met aspecifieke lage rugklachten en voor mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Dit is belangrijk omdat fysiotherapeuten aangeven sneller gebruik te maken van een interventie als e-Exercise als deze voor meerdere aandoeningen en doelgroepen inzetbaar is. Verder wordt i.s.m. met het KNGF ingezet op scholing van professionals in het werken met e-health interventies en wordt i.s.m. met bedrijven ingezet op de doorontwikkeling van de interventie tot een app en op de koppeling hiervan met elektronische patiëntendossiers (EPD’s) van fysiotherapiepraktijken.

Meer informatie

Comments are closed.