De buurtsportcoach als verbinder

Factsheet Verbinding tussen zorg, sport en bewegen

In de slotbijeenkomst van het project ‘Verbinden zorg, sport en bewegen’, waarin de buurtsportcoach centraal staat, zijn de resultaten gepresenteerd. 3 jaar volgden de onderzoekers 13 buurtsportcoaches uit 9 verschillende gemeenten.

In 2013 startten de onderzoekers van Wageningen Universiteit en het Radboudumc, in samenwerking met Kenniscentrum Sport, VSG, ROS, KNGF, met dit door ZonMw gefinancierde onderzoek. De focus lag op de inzet van de buurtsportcoaches en de samenwerking tussen de verschillende organisaties op het gebied van zorg, sport en bewegen. Daarnaast werd gekeken naar de invloed van de georganiseerde beweegactiviteiten op de structurele beweegdeelname en gezondheid van buurtbewoners.

Een tipje van de sluier
Een van de successen: meer mensen zijn gaan sporten en bewegen. Ook inactieve mensen zijn gaan bewegen. Een van de uitdagingen: de buurtsportcoach en/of functie bekend maken bij professionals en organisaties.
De onderzoekers adviseren het ministerie van VWS om door te gaan met de buurtsportcoachregeling.

 

Comments are closed.