Subsidieoproep Sport en Bewegen 2017

Fietsen op de dijk

Sinds 30 mei is de subsidieoproep voor het ZonMw onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017 geopend. De oproep is gericht op onderzoeksprojecten van twee jaar, op het gebied van (top) sport en bewegen. Aanvragen die passen binnen de drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’ en ‘De waarde(n) van sport’ kunnen worden ingediend. Daarnaast moet het onderzoek aansluiten bij het thema Sport & Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda. Belangrijke voorwaarde voor de aanvragen die worden ingediend, is dat partners uit de praktijk vanaf het begin betrokken zijn.

Comments are closed.