Sportgericht: themanummer over Onderzoeksprogramma Sport

Voorpagina Sportgericht 2

In het onlangs verschenen themanummer van Sportgericht over het onderzoeksprogramma Sport wordt de voortgang en tussentijdse resultaten van het programma en de projecten die binnen de pijlers Presteren, Meedoen en Vitaal van start zijn gegaan belicht.
U leest hierin onder andere wat de invloed is van slaap op de prestaties van topsporters, hoe sport als effectief middel kan worden ingezet voor jeugdzorg en hoe de kracht van te zware jongeren benut kan worden als kracht in het verminderen van overgewicht.

Sportgericht
Sportgericht is een vakblad over training, coaching en toegepaste sportwetenschap in Nederland en België. Het biedt vakinformatie voor iedereen die werkt op het gebied van top- en wedstrijdsport, bewegen, fitness of revalidatietraining.

Comments are closed.