Digitale raadpleging voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Sport en Bewegen

Raadpleging NWA route

Doe mee aan de digitale enquête over Sport en Bewegen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en geef uw mening over prioriteiten voor onderzoek. Het invullen neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Tot 11 mei kunt u de enquête invullen.

Neem deel aan de enquête

ZonMw en NWO hebben de route sport en bewegen aangemeld bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en trekken deze route. Met behulp van diverse uitgewerkte routes zal de NWA stuurgroep een meerjarige investeringsagenda voor het wetenschappelijk onderzoek opstellen. Samen met Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en SIA hebben NWO en ZonMw het initiatief genomen de Kennisagenda Sport en Bewegen te concretiseren en prioriteren voor de NWA route sport en bewegen. De uitkomsten van de enquête worden medio mei voorgelegd aan een groep van experts. Hiermee zullen geraadpleegde prioriteiten verder kunnen concretiseren. Het verslag van de route wordt eind mei aangeboden aan de NWA stuurgroep en aan het Topteam Sport.

Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen
Grote lijnen voor onderzoek naar sport en bewegen worden gesteld en toegelicht in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. Deze ambitieuze agenda is 25 april 2016 aangeboden aan het Topteam Sport. De Kennisagenda is door een uitgebreid consultatief proces met het veld tot stand gekomen. Het draagvlak onder wetenschappers, sporters en sportbonden, bedrijven en (lokale) overheden is stevig . Het document biedt een wenkend perspectief op de kennisontwikkeling voor de komende twaalf jaar.

Meer informatie

Comments are closed.