Bellensysteem in bodem zwembad Tongelreep

Zwembad de Tongelreep

In het project ‘Optimalisatie van de voortstuwing door en over water’ (pijler Presteren) wordt het zwemmen bestudeerd vanuit een hydrodynamische invalshoek.

Door het zwemmen te bestuderen met technieken geïnspireerd door de stromingsleer proberen de onderzoekers de voortstuwings- en weerstandskrachten in het zwemmen beter te begrijpen. Hiervoor is een visualisatiesysteem ontwikkeld om de wervels gegenereerd door de zwemmer in beeld te brengen. Het visualisatiesysteem bestaat uit een bellensysteem en een camerasysteem. De bellen worden gebruikt als tracers, de camera’s volgen de beweging van deze bellen.

Het systeem is nu volledig ingebouwd in het zwembad bij Innosportlab de Tongelreep.

Meer informatie zie de volgende artikelen:

Comments are closed.