Werkconferentie ‘Naar een Nationale Kennisagenda Sport’

Logo's organisatie

Het Topteam Sport heeft ZonMw, NWO, STW, SIA en Kenniscentrum Sport) gevraagd zorg te dragen voor de totstandkoming van een Kennisagenda Sport en een advies uit te brengen over gezamenlijke programmering van sportonderzoek.

Naar een nieuwe kennisagenda sport
De partijen hebben een schrijfteam van WO en HBO onderzoekers samengesteld die het voortouw nemen in het schrijven van de kennisagenda op basis van agenda’s en programmering uit het verleden en op basis van uw input. In de nieuwe kennisagenda Sport staan wetenschappelijke verdieping, multidisciplinariteit, big data en actualisering voorop.

Werkconferentie voor onderzoekers
Op 3 februari wordt daarom een werkconferentie georganiseerd waarin met onderzoekers uit een breed scala van disciplines wordt gesproken over keuzes en focus in de kennisagenda. Daarnaast wordt verkend of een route binnen de Nationale Wetenschapsagenda mogelijk is om het Nederlandse sportonderzoek definitief nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Alexander Rinooy Kan zal een keynote verzorgen.

De conferentie is speciaal bedoeld om input vanuit de wetenschap en het praktijkgerichte onderzoek op te halen. Op een later moment wordt de kennisagenda ook gepresenteerd en besproken met gebruikers van kennis zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

Voor wie is deze werkconferentie?
Mocht u tot de doelgroep behoren en deel willen nemen, maar u heeft geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, stuur dan s.v.p. uiterlijk 28 januari een e-mail naar  lotte.jansen@kcsport.nl  Als u tot de doelgroep behoort en er is nog plaats, dan krijgt u een link toegestuurd. Hiermee kunt u zich aanmelden en aangeven aan welke twee deelsessies u wilt deelnemen.  Aanmelding is verplicht; er is een maximum van 100 deelnemers uit de wetenschap. Voor alle andere geïnteresseerden (zijnde niet onderzoekers) wordt in maart een andere bijeenkomst georganiseerd om de concept-Kennisagenda Sport te bespreken.

Meer informatie
Datum: 3 februari 2016 Tijd: 10:00 uur tot 15:30 uur
Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Utrecht te Utrecht

 

Comments are closed.