Sportonderzoek & valorisatie

In toenemende mate vormt valorisatie een thema in discussies op Universiteiten en in de politiek. Vanuit het project ‘Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat’ waarbij 21 partners buiten de Universiteit betrokken zijn, is duidelijk geworden dat de manier waarop valorisatie wordt vormgegeven binnen de sociale wetenschappen dringend uitwerking behoeft.

In het discussiedocument ‘Valoriseren moet je organiseren! Naar meerwaarde van kennis binnen de sociale wetenschappen’ wordt een aanzet gegeven tot een nadere invulling van valorisatie binnen de sociale wetenschappen, waarbij onder andere wordt ingegaan op de productwaarden van valorisatie en het proces voor waardecreatie. Het discussiedocument is een coproductie van de Radboud Universiteit, Kennispraktijk en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Comments are closed.