Bewegen kinderen meer in een veilige schoolomgeving?

Het project Schoolzones onderzoekt of een veilige omgeving rondom de school kinderen aanzet tot meer beweging. De aftrap van het project was eind 2013, de resultaten van het onderzoek zijn in 2016 bekend. Partijen vertalen de uitkomsten naar bruikbare tips en producten waarmee gemeenten en andere betrokkenen de schoolomgeving veiliger en beweegvriendelijker kunnen maken. TNO en VUmc geven het onderzoek vorm en werken daarbij samen met: Royal HaskoningDHV, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stadsregio Amsterdam, GGD Amsterdam, de Haagse Hogeschool en Jantje Beton.

Als kinderen jong actief zijn, heeft dit een positieve uitwerking op hun latere gezondheid. De inrichting van de gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol bij de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen. Een veilige omgeving met voldoende speelplekken en oversteekplaatsen beïnvloedt het sport-, speel- en beweeggedrag positief, zo blijkt uit eerder onderzoek. Gemeenten leggen momenteel – vaak vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid – schoolzones aan. Het project Schoolzones onderzoekt of deze zones kunnen bijdragen aan voldoende lichaamsbeweging door kinderen.

Succes- en faalfactoren
Het onderzoek Schoolzones loopt van 2013 tot 2016. De onderzoekers vergelijken zes scholen met een veilige schoolzone met vier scholen zonder schoolzone. Van de scholen met een schoolzone krijgen twee scholen bovendien een aanvullend beweegprogramma aangeboden. Het onderzoek kijkt of de schoolzones sport-, speel- en beweeggedrag stimuleren bij schoolgaande kinderen (groep 6 en 7). Daarbij beoordeelt het ook de kosteneffectiviteit van de diverse maatregelen en eventuele succes- en faalfactoren bij het invoeren van schoolzones. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk vertaald naar bruikbare tips en producten, zoals een nieuwe versie van de praktische ‘Leidraad inrichting veilige schoolomgeving’.

Deelnemen?
Op dit moment zoeken we nog scholen en gemeenten die willen deelnemen aan het project Schoolzones. Hiervoor kunt u contact opnemen met Frank Pierik, via frank.pierik@tno.nl of 088 – 866 8439.

 

Comments are closed.