Kinderfysiotherapeuten en sportparticipatie van kinderen met een motorische achterstand

Sporten en bewegen in de vrije tijd is belangrijk voor kinderen met (mogelijk) Developmental Coordination Disorder (DCD). Het kan positief bijdragen aan fysieke fitheid en de verbetering van motorische competenties. In het project is onder andere nagegaan hoe het sportklimaat van kinderen met (mogelijk) DCD wordt ervaren.

Comments are closed.