Meedoen

Sport in het leven van chronisch zieken

Chronisch ziek-zijn betekent vaak een inbreuk op iemands leven en identiteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat sport/bewegen goed is tijdens herstel, maar niet voor alle patiënten heeft sport…

Gezonder bewegen door ruimtelijke ordening

Sociaal geografen van de Universiteit Utrecht onderzoeken in samenwerking met gezondheidswetenschappers hoe de openbare ruimte wordt gebruikt voor lichamelijke activiteit. Met de verzamelde data…

Projectwebsite onderzoek vrouwenvoetbal

Het project ‘van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal’ heeft sinds kort een eigen website waarop het laatste nieuws uit het programma te zien is. Het onderzoek ‘Van…