Sporten voor chronisch zieke kinderen en jongeren


Takken_universiteiten_test
Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij weinig actief zijn wat leidt tot verminderde conditie en een verhoogde kans op obesitas, verminderd functioneren en gezondheidsproblemen. Omdat er voor deze kinderen veel obstakels zijn om in onze Nederlandse maatschappij deel te nemen aan sport willen we in dit project evalueren wat de mogelijkheden en effecten zijn met betrekking tot het beoefenen van sport in de naschoolse periode. Het beoefenen van sport in de naschoolse periode lijkt een veelbelovende mogelijkheid voor het ontwikkelen van een duurzame sportieve/actieve leefstijl voor deze kinderen en jongeren. Met dit consortium aan onderzoekers en werkveld organisaties willen we in 2 deelstudies de effecten van (aangepast) sporten op fysieke fitheid, activiteit en gezondheid bij kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte onderzoeken. Daarnaast willen we ook het effect op schoolprestaties, blessures, schoolverzuim en psychosociaal functioneren in kaart brengen.

Projectleider: Dr. T. Takken (UMC Utrecht)

Promovendi:
Maremka Zwinkels MSC
Kristel Lankhorst MSc

Co-promotoren:
DrTim Takken
Dr Olaf Verschuren
Dr Janke de Groot

Promotoren:
Prof Dr Frank J.G. Backx
Prof Dr Anne J.M.A.Visser-Meily

Beoogde einddatum van dit project is 1 november 2017.

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties:

Producten:

Linken:

  • Meer info over dit project en de onderzoeken S2SF en HAYS op website Super-Lab
  • Meer info over aanpalende (onderzoeks)projecten zoals Fit For The Future en de Physical Activity Report Card(+) op website super-lab

Overig

Nieuwsbrieven:

  • Nieuwsbrieven over de S2SF-studie vind u hier.
  • Nieuwsbrieven over de HAYS-studie vind u hier.

CONSORTIUMPARTNERS:

Takken

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren