Verbinding zorg, sport & bewegen


Wagemakers_universiteiten_metfoto
Het gezondheidsbeleid van de overheid richt zich op het versterken van zorg, sport & bewegen in de buurt. Het doel is ‘ontzorgen’ door gezondheidsproblemen aan te pakken in de eigen omgeving. Hiertoe worden ‘buurtsportcoaches’ aangesteld. Een deel van hen krijgt als taak om de verbinding tussen zorg, sport & bewegen vorm te geven. Dit onderzoek richt zich op deze buurtsportcoaches. De inzet van de buurtsportcoach op zorg is nieuw en behoeft evaluatie onderzoek. De resultaten laten zien of buurtbewoners gaan en blijven bewegen in de eigen buurt en gezondheidswinst boeken, of beleidspretenties van de overheid gerealiseerd worden op lokaal niveau en wat het gepercipieerde maatschappelijk rendement hiervan is. Het onderzoek heeft twee trajecten met elk een hoofdvraag:

1) Wat is het effect van de inzet van de buurtsportcoaches?

2) Wat is het effect van de leefstijlinterventies?

Traject 1 richt zich op de intermediaire doelgroep (ROSsen, GGD’en, Sportservice) en de uitvoerende doelgroep (buurtsportcoaches, professionals uit de zorg en sport, gemeenten). Het gaat om het verbinden tussen zorg, sport & bewegen met als resultaat leefstijlinterventies voor buurtbewoners. Traject 2 richt zich op de uiteindelijke doelgroep. Dit zijn volwassen (18+) buurtbewoners en deelnemers die deelnemen aan een leefstijlinterventie. De focus ligt op monitoring van de leefstijlinterventies, de bereikte doelgroepen en de effecten op deelnemers.
Het onderzoek vindt plaats in 10 wijken (case studies) in 7 gemeenten. In beide trajecten wordt een combinatie van actieonderzoek en procesevaluatie uitgevoerd. In traject 2 worden daarnaast metingen gedaan bij deelnemers aan leefstijlinterventies.

Projectleider: dr.ir. A. Wagemakers (Wageningen universiteit)

Mede-aanvrager: dr. G.R.M. Molleman (UMC Radboud)

Beoogde einddatum van dit project is 1 juni 2018

CONSORTIUMPARTNERS:

 Wagemakers