Stimuleren van de duurzame actieve leefstijl van VMBO leerlingen


Sport en bewegen zijn leuk en nog gezond ook. Mensen die regelmatig bewegen, voelen zich prettiger en hebben minder kans op een chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Actieve jongeren presteren beter op school en verlaten school vaker met een diploma. Ondanks allerlei activiteiten die voor hen worden georganiseerd, bewegen en sporten jongeren, en vooral VMBO-leerlingen, nog steeds minder en hebben meer van deze jongeren overgewicht. Blijkbaar sluiten de activiteiten niet goed aan bij hun belevingswereld. Tot nu toe weten we niet goed wat de redenen hiervoor zijn. Wel weten we dat een mix van activiteiten samen met maatregelen gericht op de omgeving van die jongeren beter werkt. Maar wat dat nou precies is weten we niet. Daarom gaan we samen met VMBOleerlingen onderzoeken wat zij nu van sporten en bewegen vinden en hoe in hun beleving het beste bestaande activiteiten hieraan zouden moeten worden aangepast. Hiervoor gaan we niet alleen met hen in gesprek maar helpen hun om hier een actieve rol in te spelen. De Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem- Nijmegen, het NISB, (docenten LO op) VMBO-scholen en (buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris van ) gemeenten werken samen om dit mogelijk te maken. Met de resultaten van dit onderzoek weten we hoe VMBOleerlingen te motiveren zijn meer te gaan bewegen of zelfs sporten. Ook hebben we dan activiteiten waardoor ze regelmatiger gaan bewegen. Daarnaast kunnen we met die kennis nieuwe docenten LO opleiden zodat zij deze activiteiten op de scholen kunnen gaan uitvoeren.

Projectleider: dr. J.A.J. Dierx (HAN)

Hoofdaanvrager: dr. T.J. de Jong (HAN)

Mede-aanvragers: dr. R.W. Bisseling (NISB), ir. G.M.M. Boonekamp (HAN), dr. M.T. Elfrink (HAN), dr, J. Ravensbergen (HvA), dr. H.M. Toussaint (HvA), prof.dr. C. Visscher (Universiteit Groningen)

Beoogde einddatum van dit project is 1 september 2017

Uitgelicht:

Artikelen:

 • Nieuwsbericht: HAN-promotiebeurs voor onderzoek bevorderen actieve leefstijl vmbo-leerlingen
 • Sport Nieuwsbriefartikel: Leerlingen zelf aan de slag!?
 • Boonekamp, G.M.M., Hove, P. and Dierx, J. (2016). Jóvenes tomando las riendas: explorando activos para la salud con el método triple I. Informe Promoció de la salut en l’àmbit educatiu 107: pp 14 – 15
 • van Hove, P (2016). SALVO Project: Kandinsky’s talent factory. Sporthart 9: pp 12
 • VMBO’ers motiveren om te bewegen (2015) http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/hva-nieuws/content/2015/07/salvo.html. Webartikel internetsite HvA door afdeling communicatie HvA.
 • L. van Eekhout (2015). het bewegingstekort te lijf: VMBO-ers raken met SALVO. Sporthart. Sporthart 6e ed. pp. 10-11.
 • L. van Eekhout (2014) SALVO: startschot voor een actievere leefstijl bij vmbo-scholieren. Lichamelijke Opvoeding, jaargang 102: 17 – 19.

Publicaties:

 • Dr. J.Dierx, MPH, Dr.S.Detaille, G. Boonekamp Msc, V.Peters Msc, J.Cuperus Msc, P. van Hove Msc., dr.. L. Vaandrager (2015). Tripple-I method empowers professional vocational education students in mobilizing their assets. Mondelinge presentatie European Conference Health. Eur J Public Health 25 (suppl 3): ckv172.037 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv172.037
 • J. Dierx, G. Boonekamp, P. van Hove and L. Vaandrager (2014). Photo voice as a methodology to visualize assets for an active life style of adolescents in preparatory secondary vocational education (PSVE). Eur J Public Health (2014) 24 (suppl 2): DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku163.049

Producten:

 • Symposium tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2017 ‘SALVO: speel samen in beweging op school’.
 • H. Van de Kop, H. Toussaint, J. Dierx (2013) Stimuleren van actieve leefstijl van VMBO-leerlingen. Wervingsbrochure voor VMBO-scholen. Uitgegeven in eigen beheer Hogeschool van Amsterdam domein Sport en Voeding, Amsterdam.
 • P. Van Hove, G. Boonekamp, J. Dierx (2014). Handleiding Structured Interview Matrix. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen.
 • P. Hove, G. Boonekamp, J. Dierx (2014). SALVO – Rapportage SIM: pilot 6 december 2013, 13 december 2013, 6 januari 2014 & 10 januari 2014. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen
 • G. Boonekamp, P. Van Hove, J. Dierx (2014). Handleiding Photovoice.
 • J. Dierx, G. Boonekamp, P. Van Hove (2015). Modulaire productkaart voor het trainen van gezondheidsbevorderaars, onderzoekers, beleidsmedewerkers en docenten/mentoren VO op het gebied van Tripple-I (Interactive Interview & Imaging) techniek binnen de methode van assetmapping. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen.
 • P. Van Hove en C. van Hout (2016). Handleiding Workshop Future Thinking. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen.
 • Stimuleren actieve leefstijl VMBO’ers
  Website Netwerk in Beweging semigesloten onderdeel SALVO (NISB: N. Poiesz, H. Van Groeningen) (Overgegaan in Allesoversport.nl.
 • Dierx, J.A.J., Toussaint, H.M., Boonekamp, G (2013). Stimulating sustainable active lifestyle in adolescents with low eduction using tailor made evidence based intevrentions in the Netherlands. Posterpresentatie Concha Colomer Symposium “Building Bridges, creating Synergies for Health”, Girona.
 • J. Dierx (2013). Stimuleren van duurzame Actieve Leefstijl van VMBO leerlingen met op maat evidence based interventies (SALVO). Mondelinge presentatie SIA-ZONMW congres, Den Haag
 • P. Van Hove, G. Boonekamp, J. Dierx (2014). Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs (SALVO). Posterpresentatie NCVGZ 2014, Rotterdam.
 • J. Dierx (2013). Stimuleren van duurzame Actieve Leefstijl van VMBO leerlingen met op maat evidence based interventies (SALVO). Mondelinge presentatie ZonMw terugkomdag Programma Sport, Papendal
 • J.H. van de Kop, W.G. van Kernebeek, H. Toussaint (2015). Effectiveness and Characteristics of School based Physical Activity Interventions in Adolescents: A systematic review and meta-analyses. Op congress International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8-11 juni 2016
 • Gwendolijn MM Boonekamp (2016). Jóvenes tomando las riendas: explorando activos para la salud con el método triple I. Lezing tijdens de jaarlijkse Conferentie “Concha Colomer”, 8 de abril de 2016. De presentatie is te zien met de volgende link: (http://prezi.com/q9y0j9bisfvc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.) Een video van deze conferentie is te vinden via onderstaande link: http://canal.gva.es/player/?id=11994

CONSORTIUMPARTNERS:

 

Dierx logo 2017

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren