Stimuleren van de duurzame actieve leefstijl van VMBO leerlingen


Dierx_universiteiten_metfoto
Sport en bewegen zijn leuk en nog gezond ook. Mensen die regelmatig bewegen, voelen zich prettiger en hebben minder kans op een chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Actieve jongeren presteren beter op school en verlaten school vaker met een diploma. Ondanks allerlei activiteiten die voor hen worden georganiseerd, bewegen en sporten jongeren, en vooral VMBO-leerlingen, nog steeds minder en hebben meer van deze jongeren overgewicht. Blijkbaar sluiten de activiteiten niet goed aan bij hun belevingswereld. Tot nu toe weten we niet goed wat de redenen hiervoor zijn. Wel weten we dat een mix van activiteiten samen met maatregelen gericht op de omgeving van die jongeren beter werkt. Maar wat dat nou precies is weten we niet. Daarom gaan we samen met VMBOleerlingen onderzoeken wat zij nu van sporten en bewegen vinden en hoe in hun beleving het beste bestaande activiteiten hieraan zouden moeten worden aangepast. Hiervoor gaan we niet alleen met hen in gesprek maar helpen hun om hier een actieve rol in te spelen. De Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem- Nijmegen, het NISB, (docenten LO op) VMBO-scholen en (buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris van ) gemeenten werken samen om dit mogelijk te maken. Met de resultaten van dit onderzoek weten we hoe VMBOleerlingen te motiveren zijn meer te gaan bewegen of zelfs sporten. Ook hebben we dan activiteiten waardoor ze regelmatiger gaan bewegen. Daarnaast kunnen we met die kennis nieuwe docenten LO opleiden zodat zij deze activiteiten op de scholen kunnen gaan uitvoeren.

Projectleider: dr. J.A.J. Dierx (HAN)

Hoofdaanvrager: dr. T.J. de Jong (HAN)

Mede-aanvragers: dr. R.W. Bisseling (NISB), ir. G.M.M. Boonekamp (HAN), dr. M.T. Elfrink (HAN), dr, J. Ravensbergen (HvA), dr. H.M. Toussaint (HvA), prof.dr. C. Visscher (Universiteit Groningen)

Beoogde einddatum van dit project is 1 september 2017

CONSORTIUMPARTNERS:

 

Dierx