Schoolzones


Pierik_universiteiten_metfoto
Sporten en bewegen is leuk. En gezond! Hoe de leefomgeving eruit moet zien voor een goede en gezonde ontwikkeling is onvoldoende bekend. We weten dat fysieke, sociale en organisatorische factoren belangrijk zijn. Interventies in de fysieke inrichting bieden een kansrijke aanpak, maar zijn nog nauwelijks onderzocht. Met name interventies in de schoolomgeving lijken zeer relevant; vrijwel alle kinderen gaan naar school, en kunnen op die manier van een interventie profiteren. Uit eerder onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid samenhangt met het bewegen van kinderen. Of verbetering van de verkeersveiligheid tot meer sportief bewegen leidt, is de centrale vraag in dit onderzoek. In het onderzoek wordt rond 2 scholen een veilige schoolzone aangelegd, bij 2 andere scholen wordt daarnaast een sportief beweegprogramma aangeboden. Deze scholen worden met controlescholen vergeleken. Met vragenlijsten, observaties, GPS-sensoren en versnellingsmeters krijgen we een goed beeld van het effect van de interventies op sportief beweeggedrag. De verhouding tussen de kosten en de baten wordt ook in kaart gebracht.

Een belangrijk doel van het project is het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar concrete maatregelen. De resultaten worden verspreid onder een breed publiek van gemeenten, verkeerskundigen, GGDen en stedenbouwkundigen. Het project levert een leidraad op met adviezen over de fysieke inrichting van schoolzones, over succesvolle beweegprogramma’s, en organisatorische factoren die van belang zijn voor succesvolle schoolzones.

Projectleider: dr. F.H. Pierik (TNO)

Hoofdaanvrager: dr. E.A.L.M. Verhagen (VUmc)

Mede-aanvrager (dr. J. Maas (VUmc)

Dit project is inmiddels afgerond, einddatum van dit project was 1 januari 2017.

Hieronder een selectie van uitgelichte publicaties, producten en links:

Nieuwsbriefartikel over dit project
– Artikel over dit project op allesoversport.nl (KcSport)

Publicatie: Children’s route choice during active transportation to school: difference between shortest and actual route
– Publicatie: Active transport between home and school assessed with GPS: a cross-sectional study among Dutch elementary school children

Product: Stappenplan aanleg van een Schoolzone (KcSport)
– Product: Factsheet Schoolmobiliteit en gedrag (Kenniscentrum CROW)

– Link: projectbeschrijving op website TNO
– Link: projectbeschrijving op website AMC & VUmc

Nieuwsbrief November 2015
Nieuwsbrief Juni 2015

CONSORTIUMPARTNERS:

 

Pierik