Optimizing sleep to improve performance in elite athletes


M.A.J.Kompier_universiteiten_metfoto
“Slaap en presteren in de topsport” Slaap is een van de belangrijkste herstelmechanismen van het menselijk lichaam en daarmee essentieel voor herstel, adaptatie en het leveren en verbeteren van topprestaties. Slaap is niet zozeer de afwezigheid van activiteit, maar een specifieke toestand van onze hersenen. Tijdens slaap komen unieke processen op gang die zorgen voor fysiek en mentaal herstel en bijdragen aan o.a. het motorisch leerproces. Topsporters trainen intensief en prestatie enprogressie zijn mede afhankelijk van de mate waarin een sporter kan herstellen van de geleverde inspanning. In dit project willen we daarom onderzoeken hoe slaap optimaal benut kan worden om herstel en adaptatie bij sporters – en daarmee ook hun prestatie – zoveel mogelijk te verbeteren.

Het onderzoek moet leiden tot een aantal innovatieve interventies die helpen om slaap optimaal te benutten voor herstel, adaptatie en het leveren en verbeteren van topprestaties. Om ervoor te zorgen dat de interventies zo effectief mogelijk zijn is het belangrijk om te weten (a) welke slaapaspecten (bijv. in slaap vallen, slaap fragmentatie en slaap efficiency, diepe laap, slaap-waak regime) precies samenhangen met het prestatievermogen en (b) wat de actuele behoefte is van sporters en hun coaches. Het onderzoek bestaat daarom uit drie studies:

1. Onderzoek naar relaties tussen slaap en sportprestatie

2. Assessment van slaapgewoonten en prestatie bij Nederlandse topsporters

3. Ontwikkelen en testen van interventies ten behoeve van optimalisatie slaaprendement.

Projectleider: prof.dr. M.A.J. Kompier (Radboud Universiteit Nijmegen)

Mede-aanvragers: prof.dr. A.M.L. Coenen (Radboud Universiteit Nijmegen), prof.dr. S.A.E. Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen), A. Nieuwenhuys (Radboud Universiteit Nijmegen)

Uitgelicht
Lees de Sleep and Performance – Nieuwsbrief 2.pdf

 

CONSORTIUMPARTNERS:

M.A.J.Kompier