Een gunstig sportklimaat voor kwetsbare jongeren


Verkooijen_universiteiten_metfoto
Dit onderzoek richt zich op het effect van sportdeelname op het toekomstperspectief van jongeren in de jeugdzorg. Met behulp van een casecontrol design wordt onderzocht of deelname aan sport positief uitwerkt voor deze doelgroep en zo ja, welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Mechanismen die onderzocht worden berusten op een mogelijke verbetering in zelf-regulatieve vaardigheden onder deze jongeren en een verhoogd “sence of coherence”. Daarnaast richt het onderzoek zich op de (sociale) context waarin de sportdeelname plaats vindt en daarmee op de factoren die een mogelijk positief effect bevorderen. De buurtsportcoach speelt een centrale rol in het onderzoek als schakel tussen jeugdhulpverlening en lokale sportclubs. De kennis die wordt verzameld is bedoeld om jeugdzorgorganisaties en sportclubs te helpen een gunstig sportklimaat voor kwetsbare jongeren te scheppen.

Projectleider: dr. K.T. Verkooijen (WUR)

Mede-aanvrager: dhr N. Hermens Msc (WUR)

Uitgelicht:
Verslag: Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Artikel in ‘Sport, Education and Society’: The role of community sports coaches in creating optimal social conditions for life skill development and transferability
Nederlandse samenvatting: ‘De rol van de sportcoach in het creëren van optimale condities voor het aanleren van levensvaardigheden’
Artikel in ‘SPORT Bestuur en Management’: Artikel – Hekken omlaag voor jeugdzorg
Artikel Intersectoral Action to Enhance the Social Inclusion of Socially Vulnerable Youth through Sport: An Exploration of the Elements of Successful Partnerships between Youth Work Organisations and Local Sports Clubs

Bekijk de nieuwsbrief van januari 2016
Bekijk de nieuwsbrief van april 2015

CONSORTIUMPARTNERS:Consortiapartners