Smart moves!


Singh_universiteiten_metfoto

Regelmatig bewegen heeft niet alleen een gunstig effect op de lichamelijke en mentale gezondheid van jongeren, het kan mogelijk ook de schoolprestaties verbeteren. Er is echter nog weinig wetenschappelijk bewijs voor welke typen beweging, welke duur en intensiteit optimaal zijn voor cognitieve functies. Ook is nog onbekend hoe een dergelijk beweegprogramma eruit zou moeten zien zodat het in het huidige Nederlandse schoolsysteem kan worden ingebed. Jongeren bewegen relatief weinig, en in de adolescentie ontwikkelen zich tijdens de hersenrijping ook de hogere orde cognitieve vaardigheden (plannen, vooruitzien, keuzegedrag). Daarom zijn jongeren een belangrijke doelgroep om het effect van bewegen op cognitie en schoolprestatie te bestuderen. Twee subgroepen die speciaal aandacht behoeven – omdat de daling van beweging bij hen sterk is – zijn etnische groepen, en jongeren uit een laag sociaaleconomisch milieu.

Het SMART MOVES! project onderzoekt middels nieuwe experimenten, (inter)nationale literatuurstudies en kennis van praktijkprofessionals de effecten van lichamelijke activiteit op schoolprestaties. Op basis van deze resultaten wordt een effectief, gebruiksvriendelijk en praktisch beweegprogramma ontwikkeld dat past in het Nederlandse schoolsysteem. Het beweegprogramma wordt verspreid en getest op VMBO-scholen met speciale aandacht voor sociaaleconomisch achtergestelde jongeren en jongeren met aandachts- en concentratieproblemen. Het projectteam van ‘SMART MOVES!’ bestaat uit een multidisciplinaire groep van wetenschappers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals. Zij hebben de handen ineen geslagen om elkaar te ondersteunen en adviseren tijdens de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van het beweegprogramma. Deze unieke samenwerking
zorgt uiteindelijk voor een beweegprogramma dat geschikt is voor landelijke implementatie.

Projectleider: dr. A.S. Singh (VUmc)

Mede-aanvragers: prof. dr. J. Jolles (VU), dr. J. Ravensbergen (HvA), dr. R.H.M. de Groot (OU), dr. D. Collard (Mulier Instituut, dr. J. de Jong Weissman (Windesheim)

Uitgelicht

Bekijk de website SMART-MOVES!

Lees de blog: Smart Moves
Lees het artikel van het Kenniscentrum Sport: ‘Bewegend leren toekomst van het onderwijs?’
Lees het artikel: Wat vind jij van extra bewegen op school? .. Maar kan dat eigenlijk wel?
Lees het artikel: Scholen in de spotlight: praktijkervaring

CONSORTIUMPARTNERS:

Singh